Vol. 27, issue 04, article # 2

Alikhadhziev S. Kh., Kazaryan M. A., Morozova E. A., Plyaka P. S. Detection of nanoclasters in plasma of oxygen HF discharge by the method of Cu laser pulse heating. // Optika Atmosfery i Okeana. 2014. V. 27. No. 04. P. 280-283 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

Cupper vapor laser beam was focused on plasma region, where nanoclasters are admittedly formed under ceramic target sputtering in oxygen environment. In normal to beam direction, optical signal are recorded and handled with temporal, spatial, and spectral resolution; hardware and software means are described. Low power emission of laser heated particles has been found in infrared region near dielectric substrate.

Keywords:

nanoclasters, laser heating of particles, gas discharge, optical radiation, spectrum, signal processing

References:

1. Kazarjan M.A., Morozova E.A., Pljaka P.S. Vozmozhnosti lazernyh metodov issledovanija dinamiki mikrochastic v plazme // Izv. Tomskogo politehn. universiteta. 2012. V. 321, N 2. P. 58–61.
2. Zinchenko S.P., Tolmachjov G.N. O nakoplenii produktov raspylenija segnetojelektricheskoj misheni v plazme tlejushhego vysokochastotnogo razrjada // Prikl. fiz. 2012. N 5. P. 53–56.
3. Rahimov R.F., Kozlov V.S., Tumakov A.G., Shmargunov V.P. Opticheskie i mikrofizicheskie svojstva piroliznogo dyma po dannym izmerenij 4-volnovym poljarizacionnym spektronefelometrom // Optika atmosf. i okeana. 2013. V. 26, N 12. P. 1045–1053.
4. Stoffels W.W., Stoffels E., Kroesen G.M.W., de Hoog F.J. Detection of dust particles in the plasma by laser-induced heating // J. Vac. Sci. Technol. A. 1996. N 14(2). ла. 588–594.
5. Gurencov E.V., Erjomin A.V. Izmerenie razmerov uglerodnyh i zheleznyh nanochastic metodom lazerno-inducirovannoj inkandescencii // Teplofiz. vysok. temperatur. 2011. V. 47, N 5. P. 687–695.
6. Muhortov V.M., Juzjuk Ju.I. Geterostruktury na osnove nanorazmernyh segnetojelektricheskih plenok: poluchenie, svojstva i primenenie. Rostov-na-Donu: Izdatelstvo JuNC RAN, 2008. 224 p.
7. Pljaka P.S., Kovtun A.P., Tolmachjov G.N. Metod povyshenija amplitudnoj i vremennoj tochnosti komp'juternyh sistem sbora dannyh i ego prilozhenie k obrabotke VCh-signalov // Naukoemkie tehnologii dlja innovacionnoj industrii Juzhnogo makroregiona: Sb. nauchnyh statej / Glav. red. akad. G.G. Matishov. Rostov-na-Donu: Izd-vo JuNC RAN, 2011. P. 226–233.