Vol. 27, issue 07, article # 11

Engel' M. V., Afonin S. V. Software for a computing system for satellite data correction. // Optika Atmosfery i Okeana. 2014. V. 27. No. 07. P. 628-633 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

A description is presented of software for a computing system of satellite data correction that provides calculations in automated mode with the use of distributed data. Two types of data: predictive models and satellite measurements are used as input data on the atmospheric state. The method is developed for assessment of the relevance of meteorological satellite data, which allows estimation of the reliability of calculated results. The system provides correction for the distorting effect of the atmosphere for a wide variety of satellite sensors operating under diverse atmospheric meteorological conditions and combination of various distorting factors.

Keywords:

computing system, atmospheric correction, satellite data

References:

1. Afonin S.V., Belov V.V., Solomatov D.V. Razrabotka programmnogo obespechenija dlja atmosfernoj korrekcii ajerokosmicheskih IK-izmerenij temperatury podstilajushhej poverhnosti. // Optika atmosf. i okeana. 2006. V. 19, N 1. P. 69–76.
2. Afonin S.V., Solomatov D.V. Metodika ucheta optiko-meteorologicheskogo sostojanija atmosfery dlja reshenija zadach atmosfernoj korrekcii sputnikovyh IK-izmerenij // Optika atmosf. i okeana. 2008. V. 21, N 2. P. 147–153.
3. Afonin S.V., Belov V.V., Solomatov D.V. Reshenie zadach temperaturnogo monitoringa zemnoj poverhnosti iz kosmosa na osnove RTM-metoda // Optika atmosf. i okeana. 2008. V. 21, N 12. P. 1056–1063.
4. Solomatov D.V. Algoritmy i programmnye sredstva atmosfernoj korrekcii sputnikovyh IK-izmerenij na osnove RTM-metoda: Avtoref. dis. … kand. teh. nauk. Tomsk, 2010. 21 p.
5. Афонин С.В. Результаты тестирования двух методов атмосферной коррекции спутниковых ИК-измерений температуры земной поверхности // Optika atmosf. i okeana. 2010. V. 23, N 4. P. 308–310.
6. Afonin S.V. K voprosu o primenimosti vosstanovlennyh iz kosmosa meteodannyh MODIS dlja atmosfernoj korrekcii sputnikovyh IK-izmerenij // Optika atmosf. i okeana. 2010. V. 23, N 8. P. 684–690.
7. EOSDIS Data Centers. 2006. URL: https://earthdata.nasa.gov/about-eosdis/system-description/eosdis-data-centers-daacs (data obrashhenija: 21.03.2014).
8. LAADS Web – Level 1 and Atmosphere Archive and Distributiuon System. 2007. URL: http://ladsweb.nascom.nasa.gov/ index.html (data obrashhenija: 01.03.2014).
9. Shokin Ju.I., Dobrecov N.N., Kihtenko V.A., Smirnov V.V., Chubarov D.L., Chubarov L.B. O raspredelennoj infrastrukture sistemy operativnogo sputnikovogo monitoringa CKP DDZ SO RAN // Vychislitel'nye tehnologii. 2013. V. 18, cpec. vypusk. P. 79–87.
10. Polikarpova N.I., Shalyto A.A. Avtomatnoe programmirovanie. 2-e izd. SPb.: Piter, 2011. 176 p.
11. Jengel' M.V., Afonin S.V., Belov V.V. Metodika predvaritel'noj ocenki tochnosti sputnikovyh meteodannyh pri atmosfernoj korrekcii izmerenij TZP iz kosmosa // Optika atmosf. i okeana. 2013. V. 26, N 8. P. 692–694.