Vol. 27, issue 12, article # 14

Trigub M. V., Ogorodnikov D. N., Dimaki V. A. Study of metal vapor laser power supply with pulsed charging of storage capacitance. // Optika Atmosfery i Okeana. 2014. V. 27. No. 12. P. 1112-1115 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

In this paper, the operating modes of a power supply for metal vapor lasers, in particular CuBr lasers, with pulsed charge of working capacitor were studied. A half-bridge inverter has a function of charging circuit for the storage capacitor. By varying the ratio of capacitances in the half-bridge circuit and the storage capacitor we observed different modes characterized by different charging time of the storage capacitor and amplitude of charging current. Based on requirements for a laser designed, it is useful to choose different operating modes of the inverter. When developing a high-frequency laser, it is better to use the operating mode with total discharge of capacitances in the half-bridge circuit, because it provides more time for closing the switch.

Keywords:

metal-vapor laser, copper-bromide laser, power supply, charge circuit, simulation

References:

1. Batenin V.M., Buchanov V.V., Kazarjan M.A., Molodyh Je.I., Klimovskij I.I. Lazery na samoogranichennyh perehodah atomov metallov. M.: Nauchnaja kniga, 1998. 544 p.
2. Gubarev F.A., Trigub M.V., Evtushenko G.S., Fedorov K.V. Vlijanie induktivnosti razrjadnogo kontura na jenergeticheskie harakteristiki CuBr-lazera // Optika atmosf. i okeana. 2013. V. 26, N 7. P. 604–609.
3. Fogel'son T.B., Breusova L.N., Vagin L.N. Impul'snye vodorodnye tiratrony. M.: Sov. radio, 1974. 212 p.
4. Soldatov A.N., Solomonov V.I. Gazorazrjadnye lazery na samoogranichennyh perehodah v parah metallov. Novosibirsk: Nauka, 1985. 152 p.
5. Trigub M.V., Shijanov D.V., Suhanov V.B., Evtushenko G.S. Aktivnaja sreda na parah bromida marganca s vnutrennim reaktorom pri chastote sledovanija impul'sov do 100 kHz // Optika atmosf. i okeana. 2014. V. 27, N 4. P. 321–325.
6. Dimaki V.A., Suhanov V.B., Troickij V.O., Filonov A.G. Stabilizirovannyj lazer na bromide medi s avtomatizirovannym upravleniem rezhimami raboty so srednej moshhnost'ju generacii 20 W // Pribory i tehn. jeksperim. 2012. N 6. P. 95.
7. Andrienko O.S., Dimaki V.A., Kolbychev G.V., Suhanov V.B., Troickij V.O. Lazer na parah bromida medi maloj moshhnosti // Optika atmosf. i okeana. 2004. V. 17, N 11. P. 890–894.
8. Krasnikov I.V., Trigub M.V., Evtushenko G.S. Istochnik nakachki CuBr-lazera s impul'snym zarjadom rabochej emkosti // Vestn. nauki Sibiri. 2012. N 5(6). P. 54–58.
9. Popov V.P. Osnovy teorii cepej: Ucheb. dlja vuzov. 3-e izd., ispr. M.: Vyssh. shkola, 2000. 575 p.