Vol. 30, issue 02, article # 5

Shishigin S. A. Correlation spectroscopy in the analysis of the spectrum of outgoing radiation of the atmosphere. // Optika Atmosfery i Okeana. 2017. V. 30. No. 02. P. 134–138. DOI: 10.15372/AOO20170205 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The model of the atmosphere in the form of thin homogeneous layers is considered, which is converted into two homogeneous layers without changing the power of the outgoing radiation in the studied spectral region of the methane absorption bands 1220–1260 cm–1. The observed distortion of the spectrum of outgoing radiation of the Earth with consideration of atmospheric model in an equivalent homogeneous layer does not affect the correlation analysis. The system of equations relating changes of methane content in each of the homogeneous layers with the change of power of the outgoing radiation is given.

Keywords:

IR radiation, temperature, homogeneous layer, correlation, radiometer, atmosphere

References:

 1. Tolton B.T., Drummond R.D. Characterization of the length-modulation radiometer // Appl. Opt. 1997. V. 36, N 22. P. 5409–5419.
 2. Virolajnen Ja.A., Dement'ev B.V., Ivanov V.V., Poljakov A.V. Optimizacija parametrov gazo-korreljacionnogo IK-radiometra dlja izmerenija soderzhanija metana v pogranichnom sloe atmosfery s ajerokosmicheskih platform // Issled. Zemli iz kosmosa. 2002. N 5. P. 1–10.
 3. Virolajnen Ja.A., Poljakov A.V. Uchet rassejanija izluchenija v nazemnyh gazo-korreljacionnyh izmerenijah obshhego soderzhanija metana // Issled. Zemli iz kosmosa. 2004. N 4. P. 1–7.
 4. Rakitin V.S., Shtabkin Ju.A., Elanskij N.F., Pankratova N.V., Skorohod A.I., Grechko E.I., Safronov A.N. Rezul'taty sopostavlenija sputnikovyh izmerenij obshhego soderzhanija СО, СН4 i СО2 s nazemnymi spektroskopicheskimi dannymi // Optika atmosf. i okeana. 2015. V. 28, N 9. P. 816–824; Rаkitin V.S., Shtаbkin Yu.А., Еlаnsky N.F., Pаnkrаtоva N.V., Skоrоkhоd А.I., Grеchkо Е.I., Sаfrоnоv А.N. Comparison results of satellite and ground-based spectroscopin measurements of СО, СН4, and СО2 total contents // Atmos. Ocean. Opt. 2015. V. 28, N 6. P. 533–542.
 5. Balandin S.F., Starnovskij S.A., Shishigin S.A. Analiz vozmozhnogo primenenija metoda korreljacii gazovyh svetofil'trov dlja izmerenija soderzhanija metana v atmosfere so sputnika // Optika atmosf. i okeana 2008. V. 21, N 10. P. 897–901.
 6. Balandin S.F., Shishigin S.A. Vlijanie parametrov atmosfery na izmerenija soderzhanija uglekislogo gaza v vozduhe korreljacionnym IK-radiometrom so sputnika // Issled. Zemli iz kosmosa. 2011. N 6. P. 1–7.
 7. Shishigin S.A. Metodika opredelenija soderzhanija metana v atmosfere s pomoshh'ju korreljacionnogo radiometra // Issled. Zemli iz kosmosa. 2015. N 5. P. 3–8.
 8. Balandin S.F., Shishigin S.A. Osnovnye parametry korreljacionnogo IK-radiometra dlja izmerenija soderzhanija zakisi azota v atmosfere so sputnika // Optika atmosf. i okeana. 2011. V. 24, N 3. PС. 256–260.
 9. Lagutin A.A., Mordvin E.Ju., Shmakov I.A. Soderzhanie metana v troposfere Zapadnoj Sibiri po dannym AIRS/Aqua // Izv. AGU. 2012. V. 1, N 1, issue 73. P. 191–196.
 10. Babchenko S.V., Matvienko G.G., Suhanov A.Ja. Ocenka vozmozhnostej zondirovanija parnikovyh gazov CH4 i CO2 nad podstilajushhej poverhnost'ju IPDA lidarom kosmicheskogo bazirovanija // Optika atmosf. i okeana. 2015. V. 28, N 1. P. 37–45; Bаbchеnkо S.V., Маtviеnkо G.G., SukhаnоА.Ya. Assessing the possibilities of sensing СН4 and СО2 greenhouse gases above the underlying surface with satellite – based IPDA lidar // Atmos. Ocean. Opt. 2015. V. 28, N 3. P. 245–253.
 11. Uspenskij A.B., Trocenko A.N., Rublev A.N. Problemy i perspektivy analiza i ispol'zovanija dannyh sputnikovyh IK-zondirovshhikov vysokogo spektral'nogo razreshenija // Issled. Zemli iz kosmosa. 2005. N 5. P. 18–33.
 12. Uspenskij A.B., Kuharskij A.V., Rublev A.N. Detektirovanie troposfernyh variacij CO2 po dannym sputnikogo IK-zondirovshhika vysokogo spektral'nogo razreshenija // Issled. Zemli iz kosmosa. 2006. N 4. P. 42–51.