Vol. 30, issue 10, article # 3

Odintsov S. L., Gladkikh V. A., Kamardin A. P., Mamyshev V. P., Nevzorova I. V. Estimates of the refractive index and regular refraction of optical waves in the atmospheric boundary layer. Part 2. Refraction of laser beams. // Optika Atmosfery i Okeana. 2017. V. 30. No. 10. P. 829–833. DOI: 10.15372/AOO20171003 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

Possible displacements of laser beams under the effect of regular refraction in the atmospheric boundary layer are calculated. The case of a radiation source installed at the surface level is considered. Displacements are estimated for different wavelengths and angles of the beam entrance into the atmosphere. The calculations are based on experimental data on the refractive index of optical waves up to an altitude of 1000 m received in long-term (one year) measurements of the vertical profiles of air temperature with a MTP-5 meteorological temperature profiler.

Keywords:

laser radiation, atmospheric boundary layer, refractive index, refractio

References:

  1. Odincov S.L., Gladkih V.A., Kamardin A.P., Mamyshev V.P., Nevzorova I.V., Fedorov V.A. Ocenki pokazatelja prelomlenija i reguljarnoj refrakcii opticheskih voln v pogranichnom sloe atmosfery. Part 1. Pokazatel' prelomlenija // Optika atmosf. i okeana. 2017. V. 30, N 10. P. 821–828.
  2. Kolosov V.V., Dudorov V.V., Filimonov G.A., Panina A.S., Voroncov M.A. Uchet vlijanija krupnomasshtabnyh atmosfernyh neodnorodnostej v zadache rasprostranenija lazernogo izluchenija na protjazhennyh vysotnyh trassah // Optika atmosf. i okeana. 2013. V. 26, N 12. P. 1034–1040; Kоlоsоv V.V., Dudоrоv V.V., Filimonov G.А., Pаninа А.S., Vоrоntsоv М.А. Accounting for the effect of large-scale atmospheric inhomogeneities in problems of laser radiation propagation along long high-altitude paths // Atmos. Ocean. Opt. 2014. V. 27, N 2. P. 123–129.
  3. Asanov S.V., Belov V.V., Bulygin A.D., Gejnc Ju.Je., Dudorov V.V., Zemljanov A.A., Ignat'ev A.B., Kanev F.Ju., Kolosov V.V., Konjaev P.A., Lukin V.P., Matvienko G.G., Morozov V.V., Nosov V.V., Ponomarev Ju.N., Ptashnik I.V., Tarasenkov M.V. Opticheskaja model' zemnoj atmosfery dlja intensivnogo lazernogo izluchenija blizhnego i srednego IK spektral'nyh diapazonov // Optika atmosf. i okeana. 2015. V. 28, N 4. P. 338–345.
  4. Asanov S.V., Gejnc Ju.Je., Zemljanov A.A., Ignat'ev A.B., Matvienko G.G., Morozov V.V., Tarasenkova A.V. Prognoz rasprostranenija intensivnogo lazernogo izluchenija blizhnego i srednego IK spektral'nyh diapazonov pri rabote na naklonnyh vysotnyh atmosfernyh trassah // Optika atmosf. i okeana. 2016. V. 29, N 3. P. 167–176; Аsаnоv S.V., Gеyntz Yu.E., Zemlyanov А.А., Ignatyev А.B., Маtvienkо G.G., Моrоzоv V.V., Таrаsеnkovа А.V. Forecast of intense near- and mid-IR laser radiation propagation along slant atmospheric paths // Atmos. Ocean. Opt. 2016. V. 29, N 4. P. 315–323.
  5. Kadygrov E.N., Kuznecova I.N. Metodicheskie rekomendacii po ispol'zovaniju dannyh distancionnyh izmerenij profilej temperatury v pogranichnom sloe mikrovolnovymi profilemerami: teorija i praktika. Dolgoprudnyj: Fizmatkniga, 2015. 171 p.