Vol. 31, issue 06, article # 12

Arkhipov V. A., Zolotorev N. N., Basalaev S. A., Bondarchuk S. S. Dispersion of droplets in the nozzle spray cone. // Optika Atmosfery i Okeana. 2018. V. 31. No. 06. P. 489–491. DOI: 10.15372/AOO20180612 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The technique and results of an experimental study of the disperse composition of a liquid-drop aerosol in the nozzle spray cone are presented. To determine the particle size in the spray cone using the method of measuring the small-angle scattering phase function a new experimental setup was used. The parametric analysis is carried out. The criterion relations for the maximum diameter of the particles in the spray of the centrifugal nozzle are presented. It is shown that the particle size spectrum in the spray cone corresponds to the gamma distribution.

Keywords:

liquid-drop aerosols, centrifugal nozzle, spray cone, scattering phase function, small-angles method, gamma-distribution, experimental study

References:

  1. Pazhi D.G., Galustov V.S. Osnovy tekhniki raspylivaniya zhidkostej. M.: Himiya, 1984. 324 p.
  2. Trofimov V.F., Arhipov V.A., Zharova I.K. Diagnostika dispersnogo sostava zhidkokapel'nyh aerozolej metodom malouglovogo rasseyaniya // Optika atmosf. i okeana. 2014. V. 27, N 12. P. 1102–1106.
  3. Ustrojstvo dlya izmereniya malouglovoj indikatrisy rasseyaniya: Pat. 2612199. Russia, MPK G01N 21/47. Trofimov V.F., Arhipov V.A., Zharova I.K., Orlov S.E., Usanina A.S., Astahov A.L.; Tom. gos. un-t. N 2015151547; Zayavl. 01.12.2015; Opubl. 03.03.2017. Byul. N 7.
  4. Arhipov V.A., Basalaev S.A., Trofimov V.F., Zolotorev N.N. Lazernaya diagnostika struktury fakela raspyla pri dispergirovanii zhidkosti forsunkami // Inzhener.-fiz. zhurn. 2017. V. 90, N 6. P. 1499–1506.
  5. Arhipov V.A., Bondarchuk S.S. Opticheskie metody diagnostiki geterogennoj plazmy produktov sgoraniya. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 2012. 265 p.
  6. Arhipov V.A., Bondarchuk S.S., Kvesko N.G., Roslyak A.T., Trofimov V.F. Identifikatsiya unimodal'nyh raspredelenij chastits po razmeram // Optika atmosf. i okeana. 2004. V. 17, N 5–6. P. 513–516.
  7. Vasil'ev  A.P., Kudryavtsev A.M., Kuznetsov V.A., Kurpatenkov V.D., Obel'nitskij A.M., Polyaev V.M., Poluyan B.YA. Osnovy teorii i rascheta zhidkostnyh raketnyh dvigatelej. M.: Vyssh. shk., 1967. 675 p.