Vol. 31, issue 06, article # 6

Penenko A. V., Mukatova Z. S., Penenko V. V., Gochakov A. V., Аntokhin P. N. Numerical study of direct variational data assimilation algorithm in the urban scenario. // Optika Atmosfery i Okeana. 2018. V. 31. No. 06. P. 456–462. DOI: 10.15372/AOO20180606 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The performance of a direct variational data assimilation algorithm with quasi-independent data assimilation at individual steps of the splitting scheme was evaluated in the realistic scenario of the air pollution assessment in the city of Novosibirsk. An algorithm with minimization of the spatial derivative of the uncertainty (control) function, which is adjusted to assimilate data, was considered in the case of sparse monitoring network. The use of the spatial derivative minimization allowed increasing smoothness of the uncertainty (control functions) reconstructed, which has a positive effect on the reconstruction quality in the scenario considered.

References:

 1. Regional Office for Europe. Air Quality Guidelines Global Update 2005: Particulate Matter, Ozone, Nitrogen Dioxide and Sulfur Dioxide (A EURO Publication). Denmark, Copenhagen: WHO, 2006. 485 p.
 2. Penenko V.V., Aloyan A.E., Bazhin N.M., Skubnevskaya G.I. Chislennaya model' model' gidrometeorologicheskogo rezhima i zagryazneniya gorodov i promyshlennyh rajonov // Meteorol. i gidrol. 1984. N 4. P. 5–15.
 3. Bocquet M., Elbern H., Eskes H., Hirtl M., Žabkar R., Carmichael G.R., Flemming J., Inness A., Pagowski M., Pérez Camano J.L., Saide P.E., San Jose R., Sofiev M., Vira J., Baklanov A., Carnevale C., Grell G., Seigneur C. Data assimilation in atmospheric chemistry models: Current status and future prospects for coupled chemistry meteorology models // Atmos. Chem. Phys. 2014. V. 14. P. 32233–32323.
 4. Penenko A.V., Penenko V.V. Pryamoj metod variatsionnogo usvoeniya dannyh dlya modelej konvektsii-diffuzii na osnove skhemy rasshchepleniya // Vychisl. tekhnologii. 2014. V. 19. P. 69–83.
 5. Penenko A.V., Penenko V.V., Tsvetova E.A. Sequential data assimilation algorithms for air quality monitoring models based on a weak-constraint variational principle // Numer. Anal. Appl. 2016. V. 9. P. 312–325.
 6. Penenko V.V., Penenko A.V., Tsvetova E.A. Variational approach to the study of processes of geophysical hydro-thermodynamics with assimilation of observation data // J. Appl. Mech. Tech. Phys. 2017. V. 58. P. 771–778.
 7. Penenko A., Penenko V., Mukatova Z. Direct data assimilation algorithms for advection-diffusion models with the increased smoothness of the uncertainty functions // 2017 International Multi-Conference on Engineering, Computer and Information Sciences (SIBIRCON). 18–22 September, 2017. Novosibirsk. P. 126–130.
 8. Penenko V.V. Metody chislennogo modelirovaniya atmosfernyh protsessov. L.: Gidrometeoizdat, 1981. 352 p.
 9. Marchuk G.I. Matematicheskoe modelirovanie v probleme okruzhayushchej sredy. M.: Nauka, 1982. 320 p.
 10. Penenko V.V., Aloyan A.E. Modeli i metody dlya zadach ohrany okruzhayushchej sredy. Novosibirsk: Nauka, 1985. 256 p.
 11. Samarskij A.A. Vvedenie v teoriyu raznostnyh skhem. M.: Nauka, 1971. 553 p.
 12. Gordeziani D.G., Meladze G.V. O modelirovanii tret'ej kraevoj zadachi dlya mnogomernyh parabolicheskih uravnenij v proizvol'noj oblasti odnomernymi uravneniyami // Zhurn. vychisl. matem. i matem. fiz. 1974. V. 14. P. 246–250.
 13. Skamarock W.C., Klemp J.B., Dudhia J., Gill D.O., Barker D.M., Duda M.G., Huang X., Wang W., Powers J.G. A Description of the Advanced Research WRF Version 3. NCAR/TN 475 + STR Technical Note, UCAR [Electronic resource]. URL: http://dx.doi.org/10.5065/D68S4MVH (last access: 19.01.2018).
 14. Yandex Static API [Electronic resource]. URL: https://tech.yandex.ru/maps/doc /staticapi/1.x/dg/concepts/input_params-docpage/ (last access: 19.01.2018).
 15. Servis Yandex (dorozhnyj trafik) [Elektronnyj resurs]. URL:http://static-maps.yandex.ru/ 1.x/?ll=82.920430,55.030199&spn=0.31457,0.15&l=trf (data obrashcheniya: 19.01.2018).
 16. O sostoyanii i ob ohrane okruzhayushchej sredy Novosibirskoj oblasti v 2015 year [Elektronnyj resurs]. URL:http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2014/01/korrektura_ gosdoklad-2015. compressed.pdf (data obrashcheniya: 19.01.2018).