Vol. 31, issue 07, article # 10

Botygina N. N., Kolobov D. Yu., Kovadlo P. G., Lukin V. P., Chuprakov S. A., Shikhovtsev A. Yu. Two-mirror adaptive system for correcting atmospheric disturbances of the Large Solar Vacuum Telescope. // Optika Atmosfery i Okeana. 2018. V. 31. No. 07. P. 563–569. DOI: 10.15372/AOO20180710 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The paper describes the features of the two-mirror adaptive system for correcting atmospheric disturbances of the Large Solar Vacuum Telescope, developed with allowance for the correction of instrumental vibrations of telescopes in a wide amplitude-frequency range with an open siderostat supply mirror. Corrections of the general slopes of the light wave front and its deformations are carried out separately. The adaptive optics system is designed to work with extended light sources (the Sun), which have a low contrast of image details.

Keywords:

solar telescope, correction, turbulence, Sun

Figures:
References:

1.    Kovadlo P.G., Ivanov V.I., Darchiya Sh.P. Fotoelektricheskij registrator drozhaniya izobrazheniya Solntsa // Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa. 1975. Iss. 37. P. 196–202.
2. Botygina N.N., Kovadlo P.G., Kopylov E.A., Lukin V.P., Tuev M.V., Shihovtsev A.Yu. Otsenka kachestva astronomicheskogo videniya v meste raspolozheniya Bol'shogo solnechnogo vakuumnogo teleskopa po dannym opticheskih i meteorologicheskih izmerenij // Optika atmosf. i okeana. 2013. V. 26, N 11. P. 942–947.
3. Lukin V.P., Grigor'ev V.M., Antoshkin L.V., Botygina N.N., Emaleev O.N., Konyaev P.A., Kopylov E.A., Lavrinov V.V., Kovadlo P.G., Skomorovskij V.I. Rezul'taty ispytaniya adaptivnoj opticheskoj sistemy s modifitsirovannym korrelyatsionnym datchikom na Bol'shom solnechnom vakuumnom teleskope // Optika atmosf. i okeana. 2007. V. 20, N 5. P. 419–427.
4. Antoshkin L.V., Borzilov A.G., Lavrinov V.V., Lavrinova L.N. Program-hardware complex for optical beams formation with modeled tilt angels // Proc. SPIE. 2017. V. 10466. P. 10466 0X. DOI: 10.1117/12.22849.