Vol. 31, issue 07, article # 9

Belov V. V., Gridnev Yu. V., Kudryavtsev A. N., Tarasenkov M. V., Fedosov A. V. Optoelectronic communication on scattered laser radiation in the UV wavelength range. // Optika Atmosfery i Okeana. 2018. V. 31. No. 07. P. 559–562. DOI: 10.15372/AOO20180709 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

Previous and new results obtained at the Institute of Atmospheric Optics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, on problems of optical communication on scattered laser radiation in the UV wavelength range are discussed. Examples of implementation of field experiments on optoelectronic communication at night and in the day time in 2017 and 2018 are presented.

Keywords:

laser radiation scattering, field experiments, optical communication

References:

 1. Yin H., Chang S., Jia H., Yang Ji., Yang Ju. Non-line-of-sight multiscatter propagation model // J. Opt. Soc. Am. A. 2009. V. 26, N 11. Р. 2466–2469.
 2. Ding H., Chen G., Majumdar A.K., Sadler B.M., Xu Z. Modeling of non-line-of-sight ultraviolet scattering channels for communication // IEEE J. Sel. Areas Commun. 2009. V. 27, N 9. Р. 1535–1544.
 3. Yin H., Jia H., Zhang H., Wang X., Chang S., Yang J. Vectorized polarization-sensitive model of non-line-of-sight multiple-scatter propagation // J. Opt. Soc. Am. A. 2011. V. 28, N 10. Р. 2082–2085.
 4. Han D., Fan X., Zhang K., Zhu R. Research on multiple-scattering channel with Monte Carlo model in UV atmosphere communication // Appl. Opt. 2013. V. 52, N 22. Р. 5516–5522.
 5. Xiao H., Zuo Y., Wu J., Li Y., Lin J. Non-line-of-sight ultraviolet single-scatter propagation model in random turbulent medium // Opt. Lett. 2013. V. 38, N 17. Р. 3366–3369.
 6. Belov V.V., Tarasenkov M.V., Abramochkin V.N., Ivanov V.V., Fedosov A.V., Troitskij V.O., Shiyanov D.V. Atmosfernye bistaticheskie kanaly svyazi s rasseyaniem. Part 1. Metody issledovaniya // Optika atmosf. i okeana. 2013. V. 26, N 4. P. 261–267; Belov V.V., Tarasenkov M.V., Abramochkin V.N., Ivanov V.V., Fedosov A.V., Troitskii V.O., Shiyanov D.V. Atmospheric bistatic communication channels with scattering. Part 1. Methods of study // Atmos. Ocean. Opt. 2013. V. 26, N 5. Р. 364–370.
 7. Jagadeesh V.K., Choudhary Arpita, Bui Fr.M., Muthuchidambaranathan P. Characterization of channel impulse responses for NLOS underwater wireless optical communications // Conf. Advances in Computing and Communications (ICACC), 2014 Fourth Int. Conf. on Cochin, 27–29 August, 2014. IEEE, 2014 Р. 77–79.
 8. Choudhary Arpita, Jagadeesh V.K., Muthuchidambaranathan P. Pathloss analysis of NLOS underwater wireless optical communication channel // Electronics and Communication Systems (ICECS), 2014 Int. Conf. on Coimbatore, 13–14 February, 2014. IEEE, 2014. Р. 1–4.
 9. Gabriel C., Khalighi M., Bourennane S., Léon P., Rigaud V Monte-Carlo-based channel characterization for underwater optical communication systems // J. Opt. Commun. Netw. 2013. V. 5, N 1. Р. 1–12.
 10. Arnon S., Kedar D. Non-line-of-sight underwater optical wireless communication network // J. Opt. Soc. Am. A. 2009. V. 26, N 3. Р. 530–539.
 11. Yin H., Chang S., Wang X., Yang Ji., Yang Ju., Tan J. Analytical model of non-line-of-sight single-scatter propagation // J. Opt. Soc. Am. A. 2010. V. 27, N 7. Р. 1505–1509.
 12. Elshimy M.A., Hranilovic S. Non-line-of-sight single-scatter propagation model for noncoplanar geometries // J. Opt. Soc. Am. A. 2011. V. 28, N 3. Р. 420–428.
 13. Pozhidaev V.N. Osushchestvimost' linij svyazi ul'trafioletovogo diapazona, osnovannyh na effekte molekulyarnogo i aerozol'nogo rasseyaniya v atmosfere // Radiotekhnika i elektronika. 1977. V. 22, N 10. P. 2190–2192.
 14. Marchuk G.I., Mihajlov G.A., Nazaraliev M.A., Darbinyan R.A., Kargin B.A., Elepov V.S. Metod Monte-Karlo v atmosfernoj optike. Novosibirsk: Nauka, 1976. 283 p.
 15. Kablukova E.G., Kargin B.A. Effektivnye diskretno-stohasticheskie modifikatsii lokal'nyh otsenok metoda Monte-Karlo dlya zadach lazernogo zondirovaniya rasseivayushchih sred // Vychisl. tekhn. 2012. V. 17, N 3. P. 70–82.
 16. Lotova G.Z. Modification of the double local estimate of the Monte Carlo method in radiation transfer theory // Ryss. J. Num. Analysis Math. Modeling. 2011. V. 26, N 5. P. 491–500.
 17. Mihajlov G.A., Lotova G.Z. Chislenno-statisticheskaya otsenka potoka chastits s konechnoj dispersiej // Dokl. RAN. 2012. V. 447, N 1. P. 18–21.
 18. Belov V.V., Tarasenkov M.V. Tri algoritma statisticheskogo modelirovaniya v zadachah opticheskoj svyazi na rasseyannom izluchenii i bistaticheskogo zondirovaniya // Optika atmosf. i okeana. 2016. V. 29, N 5. P. 397–403; Belov V.V., Tarasenkov M.V. Three algorithms of statistical modeling of optical communication on scattered and bistatic sensing // Atmos. Ocean. Opt. 2016. V. 29, N 6. P. 533–540.
 19. Belov V.V., Tarasenkov M.V. Algoritmy statisticheskogo modelirovaniya impul'snyh reaktsij bistaticheskih kanalov svyazi [Elektronnyj resurs] // Tr. Mezhdunar. konf. «Aktual'nye problemy vychislitel'noj i prikladnoj matematiki – 2015», posvyashchennoj 90-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Guriya Ivanovicha Marchuka. In-t vychisl. matematiki i matem. geofiziki SO RAN. 19–23 october 2015 year. Novosibirsk: Abvej, 2015. P. 95–101.
 20. Belov V.V., Tarasenkov M.V.Atmosfernye bistaticheskie kanaly svyazi s rasseyaniem. Part 2. Polevye eksperimenty 2013 year. // Optika atmosf. i okeana. 2014. V. 27, N 8. P. 659–664; Belov V.V., Tarasenkov M.V., Abramochkin V.N., Ivanov V.V., Fedosov A.V., Gridnev Yu.V., Troitskii V.O., Dimaki V.A. Atmospheric bistatic communication channels with scattering. Part 2. Field experiments in 2013 // Atmos. Ocean. Opt. 2015. V. 28, N 3. Р. 202–208.
 21. Belov V.V., Tarasenkov M.V., Abramochkin V.N., Troitskii V.O. Over-the-horizon optoelectronic communication systems // Russ. Phys. J. 2014. V. 57, N 7. P. 202–208.
 22. Belov V.V., Tarasenkov M.V., Abramochkin V.N. Bistatic atmospheric optoelectronic communication systems (Field experiments) // Tech. Phys. Lett. 2014. V. 40, N 10. Р. 871–874.
 23. Belov V.V. Optical communication on scattered laser radiation // Proc. SPIE. 2017. V. 10466. CID: 10466 0H. [10466-24].
 24. Belov V.V., Abramochkin V.N., Gridnev Yu.V., Kudryavtsev A.N., Kulaev S.P., Tarasenkov M.V., Troitskij V.O., Fedosov A.V. Bistaticheskaya optiko-elektronnaya svyaz' v UF-diapazone dlin voln. Polevye eksperimenty v 2016 year. // Optika atmosf. i okeana. 2017. V. 30, N 2. P. 111–114. DOI: 10.15372/AOO20170201; Belov V.V., Abramochkin V.N., Gridnev Yu.V., Kudryavtsev A.N., Kulaev S.P., Tarasenkov M.V., Troitskii V.O., Fedosov A.V. Bistatic optoelectronic communication systems: Field experiments in artificial and natural water reservoirs // Atmos. Ocean. Opt. 2017. V. 30, N 4. P. 366–371. DOI: 10.1134/S1024856017040042.
 25. Abramochkin V.N., Belov V.V., Gridnev Yu.V., Kudryavtsev A.N., Tarasenkov M.V., Fedosov A.V. Optiko-elektronnaya svyaz' v atmosfere na rasseyannom lazernom izluchenii. Polevye eksperimenty // Svetotekhnika. 2017. N 4. P. 24–30; Abramochkin V.N., Belov V.V., Gridnev Yu.V., Kudryavtsev A.N., Tarasenkov M.V., Fedosov A.V. Optoelectronic communication in the atmosphere using diffuse laser radiation: Experiments in the field // Light & Engineering. 2017. V. 25, N 4. P. 41–49.
 26. Arshinov M.Yu., Belan B.D., Davydov D.K., Ivlev G.A., Kozlov A.V., Pestunov D.A., Pokrovskij E.V., Tolmachev G.N., Fofonov A.V. Posty dlya monitoringa parnikovyh i okislyayushchih atmosferu gazov // Optika atmosf. i okeana. 2007. V. 20, N 1. P. 53–61.