Vol. 31, issue 08, article # 6

Mankovsky V. I. Parameters of the light-scattering phase function in the tropical Atlantic waters. // Optika Atmosfery i Okeana. 2018. V. 31. No. 08. P. 634–639. DOI: 10.15372/AOO20180806 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The results of measurements of the light-scattering phase function in the tropical Atlantic are represented. The parameters of the scattering functions in water of the principal large-scale tropical currents are presented. The relations of the scattering function asymmetry coefficient with the total scattering coefficient and the total scattering coefficient with the beam attenuation coefficient are established.

Keywords:

scattering function, stretch of scattering function, asymmetry coefficient of scattering function, middle cosine of angle of scattering function, middle angle of scattering function, total scattering coefficient, beam attenuation coefficient

References:

   1. Mankovsky V.I., Solovev M.V. Seawater phase scattering functions in the Black Sea // Proc. II Intern. Conf. “Current Problems in Optics of Natural Waters”, 8–12 September, 2003. St. Petersburg, Russia. P. 293–296.
   2. Mankovsky V.I., Haltrin V.I. Light scattering phase functions measured in waters of Mediterranean Sea // Oceans 2002 MTS-IEEE Proc. 2002. V. 4. P. 2368–2373. DOI: 10.1109/OCEANS.2002.1191998.
   3. Haltrin V.I., Li M.E., Mankovsky V.I., Shibanov E.B., Weidemann A.D. Integral properties of angular light scattering coefficient measured in various natural waters // Proc. II Intern. Conf. “Current Problems in Optics of Natural Waters”, 8–12 September, 2003. St. Petersburg, Russia. P. 252–257.
   4. Man'kovskij V.I. Izmenchivost' indikatrisy rasseyaniya sveta v poverhnostnyh sloyah tropicheskoj Atlantiki // Optika morya i atmosf.: tez. dokl. X plenuma «Optika okeana». L.: Izd-vo GOI, 1988. P. 180–182.
   5. Man'kovskij V.I. Morskoj impul'snyj nefelometr // Pribory dlya nauchnyh issledovanij i sistemy avtomatizatsii v AN USSR. Kiev: Nauk. dumka, 1981. P. 87–89.
   6. Burenkov V.I., Vasil'kov A.P. Terminy i opredeleniya // Optika okeana. V. 1. Fizicheskaya optika okeana. M.: Nauka, 1983. P. 6–18.
   7. Kopelevich O.V. Svetorasseivayushchie svojstva morskoj vody // Optika okeana. V. 1. Fizicheskaya optika okeana. M.: Nauka, 1983.
   8. Man'kovskij V.I. Indikatrisy rasseyaniya sveta i rasschitannyj po nim sostav vzvesi v Chernom more // Mor. gidrofiz. zhurn. 2005. N 1. P. 63–76.
   9. Man'kovskij V.I. Harakteristiki indikatris rasseyaniya sveta v vodah ozera Bajkal // Avtomatizatsiya limnologicheskih issledovanij i svetovoj rezhim vodoemov. Novosibirsk: Nauka, 1984. P. 125–137.
10. Mankovsky V.I. The optical characteristics of the South Atlantic Ocean waters near 20°E, 37–55°S // Proc. VII Intern. Conf. “Current Problems in Optics of Natural Waters”, 10–14 September, 2013. St. Petersburg, Russia. Р. 92–96.
11. Man'kovskij V.I. Izmenenie koeffitsienta asimmetrii indikatrisy rasseyaniya sveta prirodnyh vod, soderzhashchih organicheskie chastitsy [Elektronnyj resurs] // Fizika atmosf. i okeana. 2016. V. 52, N 3. P. 373–378. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_26159615_61617562.pdf (data obrashcheniya: 16.02.2018).
12. Levin I.M., Kopelevich O.V. Korrelyatsionnye sootnosheniya mezhdu pervichnymi gidroopticheskimi harakteristikami v spektral'nom diapazone okolo 550 nm [Elektronnyj resurs] // Океанология. 2007. N 3. P. 374–379. URL: https://elibrary.ru / download /elibrary_9515134_55476205.pdf (data obrashcheniya: 16.02.2018).
13. Man'kovskij V.I., Sherstyankin P.P. Opticheskie harakteristiki vod i ih vzaimnye korrelyatsii v ozere Bajkal // Fizika atmosf. i okeana. 2012. V. 48, N 4. P. 512–520. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_17845426_51118752.pdf (data obrashcheniya: 16.02.2018).
14. Mankovsky V.I. Investigation of connection between absorption coefficient and beam attenuation coefficient in Black Sea waters // Proc. VIII Intern. Conf. “Current Problems in Optics of Natural Waters”, 8–12 September, 2015. St. Petersburg, Russia. Р. 118–120.
15. Levin I., Darecki M., Sagan S., Radomyslskaya T. Relation between inherent optical properties in the Baltic sea for application to the underwater imaging problem [Electronic resource] // Oceanologia. 2013. V. 55, N 1. P. 11–26. URL: https://ac.els-cdn.com/ S0078323413500017/1-s2.0-S0078323413500017-main.pdf?_tid=8917c684-1321-11e8-873a-00000aacb361&acdnat= 1518789719_859ed2194614023f0f878eabbb2cd182 (last access: 16.02.2018).
16. Morel A., Prieur I. Analysis of variation in ocean color [Electronic resource] // Limnol. Oceanogr. 1977. V. 22, N 4. Р. 709–722. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4319/ lo.1977.22.4.0709/pdf (last access: 16.02.2018).
17. Levin I.M. Maloparametricheskie modeli pervichnyh opticheskih harakteristik morskoj vody [Elektronnyj resurs] // Fundam. i prikl. gidrofiz. 2014. V. 7, N 3. P. 3–22. URL: http: //hydrophysics.info/wp-content/uploads/2014/11/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0% BD1.pdf (data obrashcheniya: 16.02.2018).