Vol. 31, issue 09, article # 12

Belov V. V., Gridnev Yu. V., Kapustin V. V., Kozlov V. S., Kudryavtsev A. N., Kuryachy M. I., Movchan A. K., Rakhimov R. F., Panchenko M. V., Shmargunov V. P. Experimental estimation of frequency-contrast characteristics of active pulsed TV OES under conditions of enhanced aerosol medium turbidity. // Optika Atmosfery i Okeana. 2018. V. 31. No. 09. P. 771–775. DOI: 10.15372/AOO20180912 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

Results of laboratory experiments on the study of the influence of scattering and absorbing media on the quality of object imaging with active pulsed TV OES are discussed. It is shown that the quality of object imaging with active pulsed vision system or its frequency-contrast characteristic can be estimated by direct measurements or indirectly using the Fourier transforms of test object images or the derivatives of the functions derived experimentally. Previously formulated theoretical statement that the quality of images of objects screened by turbid media made with active pulsed OES with selection of backscattered noise signals can be almost 10 times better than that for the OES operated with laser side illumination and constantly opened receiver has been confirmed experimentally.

Keywords:

active pulsed TV OES, backscattered noise signal, laboratory experiments, quality of object imaging, frequency-contrast characteristics, miras, scattering and absorbing media

References:

   1. Krasik V.E., Orlov V.M. Lokatsionnye lazernye sistemy videniya. M.: Izd-vo MGTU im. N.E. Baumana, 2013. 478 p.
   2. Andersen J.F., Busck J., Heiselberg H. Long distance high accuracy 3-D laser radar and person identification // Proc. SPIE. 2005. V. 5791. P. 9–16.
   3. David O., Kopeika N.S., Weizer B. Range gated active night vision system for automobiles // Appl. Opt. 2006. V. 45, N 28. Р. 7248–7254.
   4. Belov V.V. Statistical modeling of imaging process in active night vision systems with gate-lught detection // Appl. Phys. 2002. V. 75, N 4–5. P 571–576.
   5. Volkov V.G. Metody modernizatsii aktivno-impul'snyh priborov nochnogo videniya // Priborostroenie. Elektrotekhnika. Radiotekhnika. Elektronika. 2011. N 4. P. 60–63.
   6. Belov V.V., Matvienko G.G., Pak R.Yu., Shiyanov D.V., Kirpichenko R.Yu., Kuryachij M.I., Pustynskij I.N., SHurygin Yu.A. Aktivnye TV-sistemy videniya s selektsiej fonov rasseyaniya // Datchiki i sistemy. 2012. N 3. P. 25–30.
   7. Belov V.V., Abramochkin V.N., Gridnev Yu.V., Kudryavtsev A.N., Kozlov V.S., Rahimov R.F., Shmargunov V.P., Tarasenkov M.V. Eksperimental'nye issledovaniya vliyaniya opticheskih harakteristik sredy na kachestvo izobrazheniya v OES videniya s selektsiej pomekhi obratnogo rasseyaniya // Optika atmosf. i okeana. 2017. V. 30, N 4. P. 285–290; Bеlоv V.V., Аbrаmоchkin V.N., Gridnev Yu.V., Kudryavtsev А.N., Kоzlоv V.S., Rаkhimov R.F., Shmargunov V.P., Таrаsenkov М.V. Experimental study of the influence of optical characteristics of a medium on the image quality in optoelectronic systems with backscattered noise signal selection // Atmos. Ocean. Opt. 2017. V. 30, N 5. P. 429–434.
   8. Rahimov R.F., Kozlov V.S., Shmargunov V.P. O vremennoj dinamike kompleksnogo pokazatelya prelomleniya i mikrostruktury chastits po dannym spektronefelometricheskih izmerenij v smeshannyh dymah // Optika atmosf. i okeana. 2011. V. 24, N 10. P. 887–897.
   9. Rahimov R.F., Kozlov V.S., Tumakov A.G., Shmargunov V.P. Opticheskie i mikrofizicheskie svojstva piroliznogo dyma po dannym izmerenij 4-volnovym polyarizatsionnym spektronefelometrom // Optika atmosf. i okeana. 2013. V. 26, N 12. P. 1045–1053.
10. Belov V.V. Metod funktsij Grina i linejno-sistemnyj podhod v teorii perenosa i registratsii opticheskogo izlucheniya // Optika atmosf. i okeana. 1992. V. 5, N 8. P. 823–828.
11. Zuev V.E., Belov V.V., Veretennikov V.V. Teoriya sistem v optike dispersnyh sred. Tomsk: Izd-vo «Spektr» IOA SO RAN, 1997. 402 p.
12. Mishchenko N.I., Pustynskij I.N., Kapustin V.V. Metody i sredstva povysheniya effektivnosti aktivno-impul'snyh televizionno-vychislitel'nyh sistem monitoringa i obespecheniya bezopasnosti ob"ektov // Dokl. Tom. gos. un-ta sistem upravleniya i radioelektroniki. 2016. V. 19, N 3. P. 42–46.
13. Kapustin V.V., Movchan A.K., Kuryachiy M.I. Vision area parameters analysis for active-pulse television-computing systems // Intern. Siberian Conf. on Control and Communications (SIBCON-2017). 29–30 June, 2017. Astana, Kazakhstan. P. 1–4.
14. Greer PB, van Doorn T. Evaluation of an algorithm for the assessment of the MTF using an edge method // Med. Phys. 2000. V. 27, N 9. Р. 2048–2059.