Vol. 31, issue 09, article # 4

Zemlyanov A. A., Bulygin A. D. The volume fraction of the plasma filling of the region of multiple filaments formed in the air by femtosecond radiation at 800 and 248 nm. // Optika Atmosfery i Okeana. 2018. V. 31. No. 09. P. 711–715. DOI: 10.15372/AOO20180904 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The volume fraction of filling of the region of multiple filamentation, formed during propagation of femtosecond laser radiation at 800 and 248 nm wavelengths in air, by plasma formations is studied on the basis of the numerical solution of the nonstationary nonlinear Schrödinger equation. It is ascertained that this fraction for λ = 248 nm more than twice exceeds the corresponding values ​​for λ = 800 nm and can exceed the percolation threshold in terms of the level of plasma density required for occurrence of breakdown.

Keywords:

multiple filamentation, femtosecond laser plasma, percolation

References:

   1. Boyd R.W., Lukishova S.G., Shen Y.R. Self-focusing: Past and present. Berlin: Springer Science + Business Media, 2009. 605 p.
   2. Bazelyan E.M., Rajzer Yu.P. Mekhanizm prityazheniya molnii i problema lazernogo upravleniya molniej // Uspekhi fiz. nauk. 2000. V. 170, N 7. P. 753–769.
   3. Ionin А.А., Seleznev L.V., Sunchugasheva E.S. Сontrolling plasma channels through ultrashort laser pulse filamentation // Proc. SPIE. 2013. V. 8898. P. 88980Z-1.
   4. Zvorykin V.D., Ionin A.A., Levchenko A.O., Mesyats G.A., Seleznev L.V., Sinitsyn D.V., Smetanin I.V., Sunchugasheva E.S., Ustinovskij N.N., Shutov A.V. Sozdanie protyazhennyh plazmennyh kanalov v atmosfernom vozduhe amplitudno-modulirovannym UF-izlucheniem Ti:sapfir – KrF-lazera GARPUN-MTV. Part 2. Nakoplenie elektronov v plazme i upravlenie elektricheskimi razryadami // Kvant. elektron. 2013. V. 43, N 4. P. 339–346.
   5. Dergachev A.A., Ionin A.A., Kandidov V.P., Seleznev L.V., Sinitsyn D.V., Sunchugasheva E.S., Shlenov S.A. Filamentatsiya femtosekundnyh IK- i UF-impul'sov pri fokusirovke v vozduhe // Kvant. elektron. 2013. V. 43, iss. 29. P. 29–36.
   6. Ionin A.A., Kudryashov S.I., Makarov S.V., Seleznev L.V., Sinitsyn D.V. // Pis'ma v ZhETF. 2009. V. 90, N 3. P. 467.
   7. Henin S., Petit Y., Kasparian J., Wolf J.P., Jochmann A., Kraft S., Bock S., Schramm U., Sauerbrey R., Nakaema W., Stelmaszczyk K., Rohwetter P., Wöste L., Soulez C.L., Mauger S., Bergé L., Skupin S. Saturation of the filament density of ultrashort intense laser pulses in air // Appl. Phys. B: Las. and Opt. 2010. V. 100. P. 77–84.
   8. Newell A.C., Zakharov V.E. Optical Turbulence // Turbulence. NATO ASI (Series B: Physics) / P. Tabeling, O. Cardoso (eds.). Springer, Boston, MA. 1995. V. 341. P. 59–66.
   9. Dyachenko S., Newell A.C., Pushkarev A., Zakharov V.E. Optical turbulence, condensates and collapsing filaments in the nonlinear Schrödinger equation // Physica D57. 1992. V. 57, iss. 1–2. P. 96–160.
10. Baker D.R., Paul G., Sreenivasan S., Stanley H.E. Continuum percolation threshold for interpenetrating squares and cubes // Phys. Rev. E. 2002. V. 66. P. 5-(046136-046136-5)
11. Buzmakova M.M. Perkolyatsiya vytyanutyh ellipsoidov vrashcheniya v kontinuume // Vestn. Samar. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki. 2012. V. 4(29). P. 146–153.
12. Shklovskij B.I., Efros A.L. Teoriya protekaniya i provodimost' sil'no neodnorodnyh sred // Uspekhi fiz. nauk. 1975. V. 117, iss. 11. P. 401–435.
13. Shlenov S.A., Kandidov V.P. Formirovanie puchka filamentov pri rasprostranenii femtosekundnogo lazernogo impul'sa v turbulentnoj atmosfere. Part 1. Metod // Optika atmosf. i okeana. 2004. V. 17, N 8. P. 630–636.
14. Perelomov A.M., Popov V.S., Terent'ev M.V. Ionizatsiya atomov v peremennom elektricheskom pole // Zhurn. eksperim. i teor. fiz. 1966. V. 50. P. 1393–1397.
15. Zvorykin V.D., Ionin A.A., Levchenko A.O., Seleznev L.V., Sinitsyn D.V., Smetanin I.V., Ustinovskii N.N., Shutov A.V. Directed transfer of microwave radiation in sliding-mode plasma waveguides produced by ultraviolet laser in atmospheric air // Appl. Opt. 2014. V. 53, iss. 31. P. 131–140.