Vol. 31, issue 10, article # 5

Odintsov S. L., Gladkikh V. A., Kamardin A. P., Mamyshev V. P., Nevzorova I. V. Assessment of the influence of turbulence and regular refraction on laser beam characteristics in the atmospheric boundary layer. Part 2. Laser beam broadening at strong regular refraction. // Optika Atmosfery i Okeana. 2018. V. 31. No. 10. P. 798–804. DOI: 10.15372/AOO20181005 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

Possible deviations of a laser beam from the detector in the case of slant propagation paths are calculated with the use of measured profiles of air temperature in the atmospheric boundary layer. The possible seasonal and diurnal dynamics of the deviations under the effect of regular refraction is considered. The cases of simultaneously strong (regular) refraction of the laser beam and significant beam broadening due to the effect of turbulence are revealed and analyzed.

Keywords:

atmosphere, sounding, laser radiation, refractive index, refraction, sodar, turbulence, laser beam broadening

References:

    1.    Odintsov S.L., Gladkikh V A., Kamardin A.P., Mamyshev V.P., Nevzorova I.V., Fyodorov V.A. Otsenki vliyaniya turbulentnosti i regulyarnoj refraktsii na kharakteristiki lazernogo puchka v pogranichnom sloe atmosfery. Part 1. Radius kogerentnosti i turbulentnoe ushirenie lazernogo puchka // Optika atmosf. i okeana. 2018. V. 31, N 9. P. 698–705.
   2. Kamardin A.P., Gladkikh V.A., Odintsov S.L., Fyodorov V.A. Meteorologicheskij akusticheskij doplerovskij lokator (sodar) «VOLNA-4M-ST» // Pribory. 2017. V. 202, N 4. P. 37–44.
   3. Kulikov V.A., Vorontsov M.A. Analysis of the joint impact of atmospheric turbulence and refractivity on laser beam propagation // Opt. Express. 2017. V. 25, N 23. P. 28524–28535.
   4. He P., Nunalee C.G., Basu S., Minet J., Vorontsov M.A., Fiorino S.T. Influence of heterogeneous refractivity on optical wave propagation in coastal environments // Meteorol. Atmos. Phys. 2015. V. 127, N 6. P. 685–699.
   5. Odintsov S.L., Gladkikh V.A., Kamardin A.P., Mamyshev V.P., Nevzorova I.V. Otsenki pokazatelya prelomleniya i regulyarnoj refraktsii opticheskikh voln v pogranichnom sloe atmosfery. Part 1. Pokazatel' prelomleniya // Optika atmosf. i okeana. 2017. V. 30, N 10. P. 821–828.
   6. Odintsov S.L., Gladkikh V.A., Kamardin A.P., Mamyshev V.P., Nevzorova I.V. Otsenki pokazatelya prelomleniya i regulyarnoj refraktsii opticheskikh voln v pogranichnom sloe atmosfery. Part 2. Refraktsiya lazernogo lucha // Optika atmosf. i okeana. 2017. Т. 30, № 10. С. 829–833.
   7. Kadygrov E.N., Kuznetsova I.N. Metodicheskie rekomendatsii po ispol'zovaniyu dannykh distantsionnykh izmerenij profilej temperatury v pogranichnom sloe mikrovolnovymi profilemerami: teoriya i praktika. Dolgoprudnyj: Fizmatkniga, 2015. 171 p.
   8. Kadygrov E.N., Gorelik A.G., Miller E.A., Nekrasov V.V., Troitskij A.V., Tochilkina T.A., Shaposhnikov A.N. Rezul'taty monitoringa termodinamicheskogo sostoyaniya troposfery mnogokanal'nym mikrovolnovym radiometricheskim kompleksom // Optika atmosf. i okeana. 2013. V. 26, N 6. P. 459–465.
   9. Rotach M.W., Calanca P., Graziani G., Gurtz J., Stein D., Vogt R., Andretta M., Christen A., Cieslik S., Connolly R., De Wekker S., Galmarini S., Kadygrov E.N., Kadygrov V.N., Miller E.A., Neininger B., Rucker M., Van Gorsel E., Weber H., Weiss A., Zappa M. Turbulence structure and exchange processes in an alpine valley: The Riviera Project // Bull. Am. Meteorol. Soc. 2004. V. 85, N 9. P. 1367–1385.
10. Nevzorova I.V., Kamardin A.P., Odintsov S.L. Statistika gradientov potentsial'noj temperatury v pogranichnom sloe atmosfery // Aerozoli Sibiri. XXIII Rabochaya gruppa: Tez. dokl. Tomsk: Izd-vo IOA SO RAN, 2016. p. 58.
11. Nevzorova I.V., Kamardin A.P., Odintsov S.L. Statistika gradientov temperatury vozdukha v pogranichnom sloe atmosfery nad g. Tomskom po izmereniyam temperaturnym profilemerom MTP-5 // Aerozoli Sibiri. XIX Rabochaya gruppa: Tez. dokl. Tomsk: Izd-vo IOA SO RAN, 2017. P. 39. 
12. Sprung D., Grossmann P., Sucher E. Investigation of seasonal and diurnal cycles on the height dependence of optical turbulence in the lower atmospheric boundary layer  //  Proc.  SPIE.  2012.  V. 8517. P. 85170K-1-12.
13. Odintsov S.L., Gladkikh V.A., Kamardin A.P., Nevzorova I.V. Ispol'zovanie rezul'tatov akusticheskoj diagnostiki pogranichnogo sloya atmosfery dlya otsenki vliyaniya turbulentnosti na kharakteristiki lazernogo puchka // Optika atmosf. i okeana. 2017. V. 30, N 12. P. 1008–1016.