Vol. 31, issue 11, article # 9

Banakh V. A., Kudryavtsev A. N., Sazanovich V. M., Tsvyk R. Sh. Measurements of large-format laser beams. // Optika Atmosfery i Okeana. 2018. V. 31. No. 11. P. 911–916. DOI: 10.15372/AOO20181109 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

A device for measurements of the power/energy of large-format optical (laser) radiation beams is described. It includes two interchangeable measuring units, one for measurements of the energy in each pulse of a pulsed-periodic laser, and the second, for the continuous radiation power measurements.

Keywords:

large-format optical beams, pulsed-periodic radiation, continuous radiation, power, energy, measuring units

Figures:
References:

   1. Katalog FGUP «VNIOFI». URL://http.www. vniiofi.ru/depart/f2/ljm.html (last access: 10.06.2018).
   2. Katalog firmy Ophir. 2018. URL://http.www. ophiropt.com / laser—measurement / beam-profilers / products/High-Power-Beam-Profiling (last access: 10.06.2018).
   3. Pak A.O., Kokodij N.G. Izmerenie vremennykh kharakteristik intensivnogo opticheskogo izlucheniya // FGUP. Nauka. 2012. V. 50, N 1. P. 137.
   4. Nikol'skij V.V., Nikol'skaya T.I. Elektrodinamika i rasprostranenie radiovoln. M.: Nauka, 1989. 544 p. 
   5. Aksenov V.P., Banakh V.A., Valuev V.V., Zuev V.E., Morozov V.V., Smalikho I.N., Tsvyk R.Sh. Moshchnye puchki v sluchajno-neodnorodnoj atmosfere // Pod red. V.A. Banakh. Novosibirsk: Izd. SO RAN, 1998. 341 p.
   6. Valuev V.V., Dukhin M.N., Konyaev Yu.A., Malashko Ya.I., Morozov V.V., Tsvyk R.Sh. Vliyanie atmosfery na raspredelenie plotnosti moshchnosti i raskhodimost' shirokoaperturnogo puchka izlucheniya nepreryvnogo СО2-lazera // Optika atmosf. i okeana. 2000. V. 13, N 5. P. 495–498.
   7. Grigor'ev B.A. Impul'snyj nagrev izlucheniem. M.: Nauka, 1974. V. 1. 320 p.