Vol. 33, issue 01, article # 4

Razenkov I. A. Turbulence intensity estimation from lidar data. // Optika Atmosfery i Okeana. 2020. V. 33. No. 01. P. 32–40. DOI: 10.15372/AOO20200104 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

A method for estimating the intensity of the structural characteristic of the fluctuations of the refractive index  from the data of a two-channel turbulent aerosol lidar operating on the effect of backscattering enhancement (BSE) is shown. It is proposed to use the Vorob'ev approximation, which for the case of homogeneous turbulence determines the dependence of Cn2 on the ratio of echoes. The basis for this was experimental data, from which it follows that the BSE effect occurs in a relatively small area of space near the scattering volume. The results of sounding along a horizontal path are presented.

Keywords:

atmospheric turbulence, backscatter enhancement effect, lidar

References:

 1. Vinogradov A.G., Gurvich A.S., Kashkarov S.S., Kravtsov Yu.A., Tatarskij V.I. «Zakonomernost' uvelicheniya obratnogo rasseyaniya voln». Svidetel'stvo na otkrytie N 359. Prioritet otkrytiya: 25 august 1972 year v chasti teoreticheskogo obosnovaniya i 12 august 1976 year v chasti eksperimental'nogo dokazatel'stva zakonomernosti. Gosudarstvennyj reestr otkrytij SSSR // Byull. izobretenij. 1989. N 21.
 2. Vinogradov A.G., Kravtsov Yu.A., Tatarskij V.I. Effekt usileniya obratnogo rasseyaniya na telah, pomeshchennyh v sredu so sluchajnymi neodnorodnostyami // Izv. vuzov. Radiofiz. 1973. V. 16, N 7. P. 1064–1070.
 3. Gurvich A.C., Kashkarov S.S. K voprosu ob usilenii rasseyaniya v turbulentnoj srede // Izv. vuzov. Radiofiz. 1977. V. 20, N 5. P. 794–796.
 4. Ivanov A.P., Patrushev G.Ya., Rostov A.P. Eksperimental'noe issledovanie fluktuatsij sfericheskih voln pri otrazhenii ot zerkal'noj poverhnosti v turbulentnoj atmosfere // Optika atmosf. i okeana. 1989. V. 2, N 9. P. 923–927.
 5. Razenkov I.A. Turbulentnyj lidar. I. Konstruktsiya // Optika atmosf. i okeana. 2018. Т. 31, № 1. С. 41–48; Rаzenkov I.А. Turbulent lidar: I – Desing // Atmos. Ocean. Opt. 2018. V. 31, N 3. P. 273–280.
 6. Razenkov I.A. Turbulentnyj lidar. II. Eksperiment // Optika atmosf. i okeana. 2018. V. 31, N 2. P. 81–89; Rаzenkov I.А. Turbulent lidar: II – Experiment // Atmos. Ocean. Opt. 2018. V. 31, N 3. P. 281–289.
 7. Vorob'ev V.V. O primenimosti asimptoticheskih formul vosstanovleniya parametrov «opticheskoj» turbulentnosti iz dannyh impul'snogo lidarnogo zondirovaniya. I. Uravneniya // Optika atmosf. i okeana. 2016. V. 29, N 10. P. 870–875; Vorob’ev V.V. On the applicability of asymptotic formulas of retrieving “optical” turbulence parameters from pulse lidar sounding data: I – Equations // Atmos. Ocean. Opt. 2017. V. 30, N 2. P. 156–161.
 8. Vorob'ev V.V. O primenimosti asimptoticheskih formul vosstanovleniya parametrov «opticheskoj» turbulentnosti iz dannyh impul'snogo lidarnogo zondirovaniya. II. Rezul'taty chislennogo modelirovaniya // Optika atmosf. i okeana. 2016. V. 29, N 11. P. 987–993; Vorob’ev V.V. On the applicability of asymptotic formulas of retrieving “optical” turbulence Parameters from pulse lidar sounding data: II – Results of numerical simulation // Atmos. Ocean. Opt. 2017. V. 30, N 2. P. 162–168.
 9. Banah V.A., Mironov V.L. Lokatsionnoe rasprostranenie lazernogo izlucheniya v turbulentnoj atmosfere. Novosibirsk: Nauka, 1986. 173 p.
 10. Banah V.A. Usilenie srednej moshchnosti obratno rasseyannogo v atmosfere izlucheniya v rezhime sil'noj opticheskoj turbulentnosti // Optika atmosf. i okeana. 2012. V. 25, N 10. P. 857–862; Banakh V.A. Enhancement of the laser return mean power at the strong optical scintillation regime in a turbulent atmosphere // Atmos. Ocean. Opt. 2013. V. 26, N 2. P. 90–95.
 11. Vorob'ev V.V., Vinogradov A.G. Vliyanie fonovoj turbulentnosti v lidarnyh issledovaniyah turbulentnosti yasnogo neba // Optika atmosf. i okeana. 2013. V. 26, N 12. P. 1015–1022; Vorob’ev V.V., Vinogradov A.G. Effect of background turbulence in lidar investigations of clear air turbulence // Atmos. Ocean. Opt. 2014. V. 27, N 2. P. 134–141.
 12. Gurvich A.S. Lidarnoe zondirovanie turbulentnosti na osnove usileniya obratnogo rasseyaniya // Izv. RAN. Fiz. atmosf. i okeana. 2012. V. 48, N 6. P. 655–665.
 13. Gurvich A.S. Lidarnoe pozitsionirovanie oblastej povyshennoj turbulentnosti yasnogo neba // Izv. RAN. Fiz. atmosf. i okeana. 2014. V. 50, N 2. P. 166–174.
 14. Razenkov I.A., Banakh V.A., Gorgeev E.V. Lidar “BSE-4” for the atmospheric turbulence measurements // Proc. SPIE. 2018. URL: https://doi.org/10.1117/12.2505183 (last access: 9.11.2019).
 15. Razenkov I.A. Optimizatsiya parametrov turbulentnogo lidara // Optika atmosf. i okeana. 2019. V. 32, N 1. P. 70–81; Razenkov I.A. Optimization of parameters of a turbulent lidar // Atmos. Ocean. Opt. 2019. V. 32, N 3. P. 349–360.
 16. Banah V.A., Razenkov I.A. Lidarnye izmereniya usileniya obratnogo rasseyaniya // Optika i spektroskopiya. 2016. V. 120, N 2. P. 339–348.
 17. Lamli Dzh., Panovskij G. Struktura atmosfernoj turbulentnosti. M.: Mir, 1966. 264 p.
 18. Oke T.R. Klimaty pogranichnogo sloya. L.: Gidrometeoizdat, 1984. 360 p.
 19. Gladkih V.A., Mamyshev V.P., Odintsov S.L. Eksperimental'nye otsenki strukturnoj harakteristiki pokazatelya prelomleniya opticheskih voln v prizemnom sloe atmosfery // Optika atmosf. i okeana. 2014. V. 28, N 4. P. 309–318; Gladkikh V.A., Mamyshev V.P., Odintsov S.L. Experimental estimates of the structure parameter of the refractive index for optical waves in the surface air layer // Atmos. Ocean. Opt. 2015. V. 28, N 5. P. 426–435.
 20. Odintsov S.L., Gladkih V.A., Kamardin A.P., Nevzorova I.V. Ispol'zovanie rezul'tatov akusticheskoj diagnostiki pogranichnogo sloya atmosfery dlya otsenki vliyaniya turbulentnosti na harakteristiki lazernogo puchka // Optika atmosf. i okeana. 2017. V. 30, N 12. P. 1008–1016; Odintsov S.L., Gladkikh V.A., Kamardin A.P., Mamyshev V.P., Nevzorova I.V. Results of acoustic diagnostics of atmospheric boundary layer in estimation of the turbulence effect on laser beam parameters // Atmos. Ocean. Opt. 2018. V. 31, N 6. P. 553–563.