Vol. 33, issue 02, article # 3

Fedorov V. A. Spectral density of stationary random processes with a power structure function. // Optika Atmosfery i Okeana. 2020. V. 33. No. 02. P. 95–103. DOI: 10.15372/AOO20200203 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The conditions for a function to fall in the class of structure functions for stationary random processes are formulated. In the spatial domain, this corresponds to a homogeneous and isotropic scalar field. It is shown that the power function can be a structure function only if the power index is no larger than unity. The relation of spectral densities of stationary and random processes to stationary increments is demonstrated. The oscillating character of the behavior of spectral density of stationary processes is shown. Analytical equations are derived for their description with the analysis of accuracy characteristics. They are recommended for wide practical application.

Keywords:

stationary random process, random process with stationary increments, structure function, spectral density

References:

 1. Tatarskij V.I. Rasprostranenie voln v turbulentnoj atmosfere. M.: Nauka, 1967. 548 p.
 2. Rytov S.M., Kravtsov Yu.A., Tatarskij V.I. Vvedenie v statisticheskuyu radiofiziku. Part II. Sluchajnye polya. M.: Nauka, 1978. 464 p.
 3. Gandin L.S., Kagan R.L. Statisticheskie metody interpretatsii meteorologicheskih dannyh. L.: Gidrometeoizdat, 1976. 359 p.
 4. Rytov S.M. Vvedenie v statisticheskuyu radiofiziku. Part I. Sluchajnye protsessy. M.: Nauka, 1976. 496 p.
 5. Yaglom A.M. Korrelyatsionnaya teoriya statsionarnyh sluchajnyh funktsij. L.: Gidrometeoizdat, 1981. 280 p.
 6. Yushkov V.P. Strukturnaya funktsiya entropii i masshtaby turbulentnosti // Vestn. MGU. Fizika. Astronomiya. 2012. N 4. P. 62–68.
 7. Fedorov V.A. Spektral'nye vklady uchastkov stepennoj strukturnoj funktsii sluchajnyh protsessov so statsionarnymi prirashcheniyami. Part 1. Pokazatel' stepeni men'she edinitsy // Optika atmosf. i okeana. 2018. V. 31, N 12. P. 955–961; Fedorov V.A. Spectral contributions of sections of the power-law structure function of random processes with stationary increments: Part 1 – The exponent is less than unity // Atmos. Ocean. Opt. 2019. V. 32, N 3. P. 235–241.
 8. Fedorov V.A. Spektral'nye vklady uchastkov stepennoj strukturnoj funktsii sluchajnyh protsessov so statsionarnymi prirashcheniyami. Part 2. Pokazatel' stepeni bol'she edinitsy // Optika atmosf. i okeana. 2019. V. 32, N 1. P. 5–10; Fedorov V.A. Spectral contributions of sections of the power-law structure function of random processes with stationary increments: Part 2 – The exponent is greater than unity // Atmos. Ocean. Opt. 2019. V. 32, N 3. P. 242–247.
 9. Shapland T.M., McElron A.J., Snyder R.L., Paw U.K.T. Structure function analysis of two-scale scalar ramps. Part II: Ramp characteristics and surface renewal flux estimation // Bound.-Lay. Meteorol. 2012. V. 145, N 1. P. 27–44.
 10. Gladkih V.A., Nevzorova I.V., Odintsov S.L., Fedorov V.A. Strukturnye funktsii temperatury vozduha nad neodnorodnoj podstilayushchej poverhnost'yu. Part II. Statistika parametrov strukturnyh funktsij // Optika atmosf. i okeana. 2013. V. 26, N 11. P. 955–963; Gladkikh V.A., Nevzorova I.V., Odintsov S.L., Fedorov V.A. Structure functions of air temperature over an inhomogeneous underlying surface. Part II. Statistics of structure functions' parameters // Atmos. Ocean. Opt. 2014. V. 27, N 2. P. 154–163.
 11. Gladkih V.A., Nevzorova I.V., Odintsov S.L., Fedorov V.A. Strukturnye funktsii komponent vektora vetra nad neodnorodnoj podstilayushchej poverhnost'yu // Optika atmosf. i okeana. 2014. V. 27, N 10. P. 882–890; Gladkikh V.A., Nevzorova I.V., Odintsov S.L., Fedorov V.A. Structure functions of wind velocity components over an inhomogeneous underlying surface // Atmos. Ocean. Opt. 2015. V. 28, N 3. P. 273–281.
 12. Nosov V.V., Emaleev O.N., Lukin V.P., Nosov E.V. Poluempiricheskie gipotezy teorii turbulentnosti v anizotropnom pogranichnom sloe // Optika atmosf. i okeana. 2005. V. 18, N 10. P. 845–863.
 13. Lukach E. Harakteristicheskie funktsii. M.: Nauka, 1979. 424 p.
 14. Tihonov V.I. Vybrosy sluchajnyh protsessov. M.: Nauka, 1970. 392 p.
 15. Fihtengol'ts G.M. Kurs differentsial'nogo i integral'nogo ischisleniya. V. I. Izdanie sed'moe. M.: Nauka, 1969. 608 p.
 16. Barten'ev O.V. Fortran dlya professionalov. Matematicheskaya biblioteka IMSL. M.: Dialog-MIFI, 2001. 368 p.