Vol. 33, issue 03, article # 1

Evtushenko G. S., Klimkin A. V., Pogodaev V. A., Trigub M. V. Photonics as an effective tool for solving fundamental and applied problems—based on the materials of XIV AMPL conference. // Optika Atmosfery i Okeana. 2020. V. 33. No. 03. P. 163–168. DOI: 10.15372/AOO20200301 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

XIV International Conference on pulsed lasers and their applications (AMPL) was held in Tomsk in September 15–20, 2019. The Conference was traditionally devoted to results of theoretical and experimental studies of physical and chemical processes in laser active media; the newest active media and pumping methods; new laser technologies; fundamental topics of laser physics; application of lasers in science, engineering, medicine and other spheres; discussion of problems and difficulties in development of laser-based equipment; new optical technologies.

Keywords:

International Conference, pulsed lasers, laser applications, laser physics, laser chemistry, gas lasers, metal vapor lasers, femtosecond laser systems, excilamps

References:

 1. Maiman T.H. Stimulated optical radiation in ruby // Nature. 1960. V. 187, N 4736. P. 493–494. DOI: 10.1038/ 187493a0.
 2. Strickland D., Mourou G. Compression of amplified chirped optical pulses // Opt. Commun. 1985. V. 56, N 3. P. 219221. DOI: 10.1016/0030-4018(85)90120-8.
 3. Gavrilovskaya T.I., Kiseleva E.K., Klimkin A.V., Soldatov A.N. Lazernoe biennale za Uralom. Po materialam konferentsii AMPL-2011 // Fotonika. 2012. V. 35, N 5. P. 1225.
 4. Klimkin A.V., Pogodaev V.A., Evtushenko G.S. Lazery, lazernye sistemy, primeneniya lazerov po materialam XIII konferentsii AMPL // Optika atmosf. i okeana. 2018. V. 31, N 3. P. 167171.
 5. Klimkin A.V., Tarasenko V.F. XI Mezhdunarodnaya konferentsiya po impul'snym lazeram. // Optika atmosf. i okeana. 2014. V. 27, N 4. P. 275–279.
 6. Klimkin A.V., Tarasenko V.F. Novoe v lazernoj tematike – po materialam XII konferentsii AMPL // Optika atmosf. i okeana. 2016. V. 29, N 2. P. 9195.
 7. Impul'snye lazery na perekhodah atomov i molekul / pod red. V.F. Tarasenko. Tomsk: STT, 2014. 439 p.
 8. Afonasenko A.V., Geints Yu.E., Gritsuta A.N., Klimkin A.V., Latyntsev S.V., Ovchinnikov A.V., Osipov K.Yu., Ptashnik I.V., Solodov A.A., Solodov A.M., Yakimov E.N. Izmerenie i raschet svetovogo davleniya na konstruktsionnye materialy // Optika atmosf. i okeana. 2020. V. 33, N 3. P. 215–219.
 9. Borchevkina O.P., Adamson S.O., Andrienko O.S., Golubkov G.V., Gubanova D.P., Dyakov Y.A., Kazaryan M.A., Karpov I.V., Golubkov M.G. Lidarnye nablyudeniya dinamiki aerozolej i akustiko-gravitatsionnyh voln // Optika atmosf. i okeana. 2020. V. 33, N 3. P. 209–214.
 10. Yudin N.N., Dyomin V.V., Soldatov A.N., Shumeiko A.S., Yudin N.A. O vozmozhnosti generatsii TGts-izlucheniya na raznostnoj chastote v monokristalle ZnGeP2 pri nakachke izlucheniem lazera na parah strontsiya // Optika atmosf. i okeana. 2020. V. 33, N 3. P. 192–198
 11. Yagnyatinskiy D.A., Fedoseyev V.N. Chislennoe modelirovanie monomorfnogo deformiruemogo zerkala v programmnom komplekse ANSYS // Optika atmosf. i okeana. 2020. V. 33, N 3. P. 220–226.
 12. Proc. SPIE 11322, XIV Internat. Conf. Pulsed Lasers and Laser Applications // V.F. Tarasenko, A.V. Klimkin, M.V. Trigub (eds.). Proc. SPIE. 2019. V. 11322. [Electron resource]. URL: https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11322.toc.
 13. Sajt IOA SO RAN [Elektronnyj resurs]. URL: http://www.iao.ru.