Vol. 33, issue 03, article # 10

Borchevkina O. P., Adamson S. O., Andrienko O. S., Golubkov G. V., Gubanova D. P., Dyakov Yu. A., Kazaryan M. A., Karpov I. V., Golubkov M. G. Lidar observation of aerosol dynamics and acoustic-gravity waves. // Optika Atmosfery i Okeana. 2020. V. 33. No. 03. P. 209–214. DOI: 10.15372/AOO20200310 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The results of lidar probing of tropospheric aerosols in Kaliningrad, Russia (54°N, 20°E) are presented. The observations used a two-wave atmospheric lidar (with wavelengths of 532 and 1064 nm), which allows investigation of properties of troposphere up to altitudes of 10–12 km. The measurements carried out in the period 2011–2018 made it possible to determine the features of the vertical structure and the dynamics of aerosol particles. The analysis of the observations revealed intensification of the waves in the range of acoustic-gravity waves in the troposphere during the passage of a solar terminator.

Keywords:

troposphere, lidar, acoustic-gravity waves, aerosol

References:

 1. Kuverova V.V., Adamson S.O., Berlin A.A., Bychkov V.L., Dmitriev A.V., Dyakov Y.A., Eppelbaum L.V., Golubkov G.V., Lushnikov A.A., Manzhelii M.I., Morozov A.N., Nabiev S.S., Shapovalov V.L., Suvorova A.V., Golubkov M.G. Chemical physics of D and E layers of the ionosphere // Adv. Space Res. 2019. V. 64, N 10. P. 1876–1886.
 2. Golubkov G.V., Manzhelii M.I., Berlin A.A., Lushnikov A.A. Osnovy radiohimicheskoj fiziki atmosfery Zemli // Him. fizika. 2016. V. 35, N 1. P. 5–20.
 3. Golubkov G.V., Manzhelii M.I., Karpov I.V. Himicheskaya fizika verhnej atmosfery // Him. fizika. 2011. V. 30, N 5. P. 55–60.
 4. Mezheris R. Lazernoe distantsionnoe zondirovanie. M.: Mir, 1987. 550 p.
 5. Mitchell N.J., Thomas L., Prichard I.T. Gravity waves in the stratosphere and troposphere observed by lidar and MST radar // J. Atmos. Terr. Phys. 1994. V. 56, N 8. P. 939–947.
 6. Banah V.A., Smaliho I.N. Kogerentnye doplerovskie vetrovye lidary v turbulentnoj atmosfere. Tomsk: Izd-vo Instituta optiki atmosfery SO RAN, 2013. 304 p.
 7. Korshunov V.A. O vosstanovlenii integral'nyh parametrov troposfernogo aerozolya po dannym dvuhvolnovogo lidarnogo zondirovaniya // Izv. RAN. Fizika atmosf. i okeana. 2007. V. 43, N 5. P. 671–687.
 8. Korshunov V.A. Algoritm avtomatizirovannoj obrabotki dannyh dvuhvolnovogo lidarnogo zondirovaniya na naklonnyh trassah // Ekolog. pribory i sistemy. 2009. N 12. P. 3–10.
 9. Rauthe M., Gerding M., Lübken F.-J. Seasonal changes in gravity wave activity measured by lidars at mid-latitudes // Atmos. Chem. Phys. 2008. V. 8, N 22. P. 6775–6787.
 10. Blanc E., Farges T., Le Pichon A., Heinrich P. Ten year observations of gravity waves from thunderstorms in Western Africa // J. Geophys. Res.: Atmos. 2014. V. 119, N 11. P. 6409–6418.
 11. Ehard B., Achtert P., Gumbel J. Long-term lidar observations of wintertime gravity wave activity over northern Sweden // Ann. Geophys. 2014. V. 32, N 11. P. 1395–1405.
 12. Hickey M.P., Walterscheid R.L., Schubert G. Gravity wave heating and cooling of the thermosphere: Roles of the sensible heat flux and viscous flux of kinetic energy // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2011. V. 116. Р. A12326.
 13. Karpov I.V., Kshevetskii S.P. Numerical study of heating the upper atmosphere by acoustic-gravity waves from a local source on the Earth's surface and influence of this heating on the wave propagation conditions // J. Atmos. Sol.-Terr. Phys. 2017. V. 164. P. 89–96.
 14. Hines C.O. Internal atmospheric gravity waves at ionospheric heights // Can. J. Phys. 1960. V. 38, N 11. P. 1441–1481.
 15. Isaev N.V., Kostin V.M., Belyaev G.G., Ovcharenko O.Ya., Trushkina E.P. Vozmushcheniya verhnej ionosfery, vyzvannye tajfunami // Geomagnetizm i aeronomiya. 2010. V. 50, N 2. P. 253–264.
 16. Petruhin N.S., Pelinovskij E.N., Batsyna E.K. Bezotrazhatel'nye akustiko-gravitatsionnye volny v atmosfere Zemli // Geomagnetizm i aeronomiya. 2012. V. 52, N 6. P. 854–860.
 17. Karpov I.V., Kshevetskij S.P., Borchevkina O.P., Radievskij A.V., Karpov A.I. Vozmushcheniya verhnej atmosfery i ionosfery, initsiirovannye istochnikami akustiko-gravitatsionnyh voln v nizhnej atmosfere // Him. fizika. 2016. V. 35, N 1. P. 59–64.
 18. Astaf'eva N.M. Vejvlet-analiz: osnovy teorii i primery primeneniya // Uspekhi fiz. nauk. 1996. V. 166, N 11. P. 1145–1170.
 19. Stolbova A.A. Razrabotka i programmnaya realizatsiya algoritmov nepreryvnogo vejvlet-preobrazovaniya vremennyh ryadov s regulyarnoj diskretizatsiej // Programmnye produkty i sistemy. 2017. V. 30. N 4. P. 765–769.
 20. Borchevkina O.P., Karpov I.V., Karpov A.I. Nablyudeniya akustiko-gravitatsionnyh voln v period solnechnogo zatmeniya 20 march 2015 year v Kaliningrade // Him. fizika. 2017. V. 36, N 12. P. 51–55.
 21. Golubkov G.V., Golubkov M.G., Manzhelii M.I. Ridbergovskie sostoyaniya v D-sloe ionosfery i oshibki pozitsionirovaniya sistemy GPS // Him. fizika. 2014. V. 33, N 2. P. 64–77.