Vol. 33, issue 07, article # 3

Shamanaev V. S. Hydrooptical signals of an airborne polarization lidar for sensing the homogeneous sea water depth. // Optika Atmosfery i Okeana. 2020. V. 33. No. 07. P. 516-521. DOI: 10.15372/AOO20200703 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The special features of hydrooptical signals of an airborne polarization lidar are theoretically and experimentally analyzed in the case of sensing of homogeneous water mass under controllable conditions. The results obtained expand the possibilities of interpretation of lidar return signals, especially in complex and ambiguous situations. Results of theoretical and experimental investigations of the depth profiles of hydrooptical signals of airborne polarization lidars operated under conditions of homogeneous water depth are presented.

Keywords:

lidar sensing of optically dense media, airborne polarization lidar, hydrooptics, light scattering

References:

1. Shamanaev V.S. Samoletnye lidary IOA SO RAN dlya zondirovaniya opticheski plotnyh sred // Optika atmosf. i okeana. 2015. V. 28, N 3. P. 260–266; Shamanaev V.S. Airborne lidars of the IAO SB RAS for sensing of optically dense media // Atmos. Ocean. Opt. 2015. V. 28, N 4. P. 359–365.
2. Distantsionnyj kontrol' verhnego sloya okeana / M.V. Kabanov (red.). Novosibirsk: Nauka, 1991. 149 p.
3. Ivanov A.P. Fizicheskie osnovy gidrooptiki. Minsk: Nauka i tekhnika, 1975. 504 p.
4. Marchuk G.I., Nazaraliev M.A., Darbinyan R.A., Kargin B.A., Elepov B.S. Metod Monte-Karlo v atmosfernoj optike. Novosibirsk: Nauka, 1976. 284 p.
5. Krekov G.M., Krekova M.M., Shamanaev V.S. Chislennye otsenki vliyaniya atmosfery na formirovanie signala pri zondirovanii morskoj vody // Optika atmosf. i okeana. 1992. V. 5, N 11. P. 1208–1211.
6. Kadyshevich E.A., Lyubovtseva Yu.S., Rozenberg G.V. Izmereniya matrits rasseyaniya sveta morskoj vodoj // Izv. AN SSSR. Fiz. atmosf. i okeana. 1971. V. 7, N 5. P. 557–561.
7. Penner I.E., Shamanaev V.S. Opyt sovmestnogo zondirovaniya morya sudovym i samoletnym lidarami // Optika atmosf. i okeana. 1993. V. 6, N 1. P. 107–111.
8. Monin A.S., Krasitskij V.P. Yavleniya na poverhnosti okeana. L.: Gidrometeoizdat, 1985. 376 p.
9. Shifrin K.S. Vvedenie v optiku okeana. L.: Gidrometeoizdat, 1983. 278 p.
10. Penner I.E., Samohvalov I.V., Shamanaev V.S. Opticheskoe zondirovanie morskoj frontal'noj zony // Optika atmosf. i okeana. 1988. V. 1, N 12. P. 60–66.