Vol. 33, issue 11, article # 10

Znamenskii I. V., Tikhomirov A. A. Algorithm and software for calculation of an IR optoelectronic system with a photodetector array. // Optika Atmosfery i Okeana. 2020. V. 33. No. 11. P. 890–896. DOI: 10.15372/AOO20201110 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

An algorithm for energy calculation of the threshold illumination of the entrance pupil of an optoelectronic system (OES) in the range 0.9–5.3 μm is presented. The dependence of the time of accumulation tac on the photodetector array on the rate of counting signal photons ns, as well as the dependence of ns on the signal-to-noise ratio are derived. The illumination of the entrance pupil of the OES lens from a spherical space object illuminated by the Sun is calculated. The program is developed and its interface is presented for the energy calculation of the OES in various sections of the considered IR range.

Keywords:

optoelectronic system, photodetector array, IR range, threshold illumination, time of accumulation, signal-to-noise ratio, calculation algorithm and program

References:

  1. Tarasov V.V., Torshina I.P., Yakushenkov Yu.G. Sovremennye problemy optotekhniki. M.: MIIGAIiK, 2014. 82 p. 
  2. Pavlov A.V. Optiko-elektronnye pribory (Osnovy teorii i rascheta). M.: Energiya, 1974. 359 p. 
  3. Kriksunov L.Z. Spravochnik po osnovam infrakrasnoj tekhniki. M.: Sovetskoe radio, 1978. 400 p. 
  4. Hadson R. Infrakrasnye sistemy. M.: Mir, 1972. 535 p. 
  5. Gal'yardi R.M, Karp Sh. Opticheskaya svyaz'. M.: Svyaz', 1978. 424 p. 
  6. Korn G., Korn T. Spravochnik po matematike (dlya nauchnyh rabotnikov i inzhenerov). M.: Nauka, 1984. 832 p. 
  7. Belousov Yu.I., Postnikov E.S. Infrakrasnaya fotonika. Part 1. Osobennosti formirovaniya i rasprostraneniya IK izlucheniya. SPb: Universitet ITMO, 2019. 82 p. 
  8. Suzuki R., Tokoku C., Ichikawa T., Uchimoto Y.K., Konishi M., Yoshikawa T., Tanaka I., Yamada T., Omata K., Nishimura T. Multi-object infrared camera and spectrograph (MOIRCS) for the Subaru Telescope I. Imaging // Publ. Astron. Soc. Japan. 2008. V. 60. P. 1347–1362. 
  9. Tymkul V.M., Tymkul L.V., Kudryashov K.V. Otrazhenie opticheskogo izlucheniya poverhnost'yu ob"emnyh tel s napravlenno-rasseivayushchim pokrytiem // Izv. vuzov. Priborostroenie. 2007. V. 50, N 10. P. 58–63. 
  10. Evtihiev N.N., Krasnov V.V., Rodin V.G., Solyakin I.V., Starikov S.N., Cheremhin P.A., Shapkarina E.A. Uvelichenie otnosheniya signal/shum za schet prostranstvennogo usredneniya pri registratsii izobrazhenij // Vestn. RUDN. Ser. Matematika. Informatika. Fizika. 2012. N 4. P. 122–136.