Vol. 26, issue 06, article # 14

Alexeeva M. N., Peremitina T. O., Yashchenko I. G. Estimate of ecological risks of oil spills using satellite data. // Optika Atmosfery i Okeana. 2013. V. 26. No. 06. P. 525-530 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The purpose of this paper is to assess the ecological risks of oil spills using satellite data. This paper presents the use of data Landsat and TERRA satellites from 1999 to 2007. We used archives of thematic products TERRA/MODIS (MOD11A1 and MOD13Q1) and Landsat satellite images. The approach, using MOD11A1 and archived weather data for estimate the probability of the atmospheric corrosion of pipelines, was developed. The paper presents a graph of average NDVI values for 2000, 2001, and 2007 on the mechanically disturbed and contaminated territories. The coefficients of correlation between MOD13Q1 in oil fields and indicators of weather conditions were calculated.

Keywords:

environmental risk, pipelines, oil spills, land cover, atmospheric corrosion, satellite images, vegetation index, weather, geographic information program

References:

1. Soromotin A.V. Jekologicheskie posledstvija razlichnyh jetapov osvoenija neftegazovyh mestorozhdenij v taezhnoj zone Tjumenskoj oblasti // Sib. jekol. zh. 2011. N 6. P. 813–822.
2. VNS 51-3-85. Proektirovanie promyslovyh stal'nyh truboprovodov. M.: Ministerstvo neftjanoj promyshlennosti, 1985. 137 p.
3. Atmosfernaja korrozija [Jelektronnyj resurs]: himicheskaja jenciklopedija. Rezhim dostupa: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_chemistry/425, свободный.
4. Osipova N.A. Tehnogennye sistemy i jekologicheskij risk. Tomsk: Izd-vo TPU, 2005. 112 с.
5. Cherepanov A.S., Druzhinina E.G. Spektral'nye svojstva rastitel'nosti i vegetacionnye indeksy // Geomatika. 2009. N 3. P. 28–32.
6. Skirvin S.M. Notes on COST_ETM7 Atmospheric and Radiometric Correction Script [Jelektronnyj resurs]: programma. 2000. Rezhim dostupa: http://gis-lab.info/other/atcor.zip, svobodnyj.
7. Arhiv pogodnyh uslovij [Jelektronnyj resurs]: dannye. Rezhim dostupa: http://rp5.ru, svobodnyj.
8. Alekseeva M.N., Peremitina T.O., Jashhenko I.G. Ocenka vlijanija nefterazlivov na sostojanie rastitel'nogo pokrova i prizemnogo sloja atmosfery s ispol'zovaniem kosmicheskih snimkov // Optika atmosf. i okeana. 2011. V. 23, N 7. P. 606–610.