Vol. 34, issue 03, article # 8

Trigub M. V., Dimaki V. A., Troitskii V. O., Karasev N. V. Increase in the CuBr-laser pulse duration in the pulse train mode. // Optika Atmosfery i Okeana. 2021. V. 34. No. 03. P. 218–222. DOI: 10.15372/AOO20210308 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The experimental results of the influence of excitation mode on the CuBr active element pulse duration are presented. One of the distinctive features of the research is the use of the train pulses for copper bromide molecules dissociation. The influence of train pulse number and delay time between the last pulse in a train and the excitation pulse on the laser pulse parameters is investigated. It is shown that the variation in the delay time allows one to change the duration of lasing pulse by more than 3 times.

Keywords:

duration, CuBr-laser, amplification, continuous control

References:

 1. Lazery na samoogranichennyh perekhodah atomov metallov – 2. V 2 v. / pod red. V.M. Batenina. M.: FIZMATLIT. 2011. V. 2. 616 p.
 2. Little C.E. Metal vapor lasers: Physics, Engineering & Application. Chichester: John Willey&Sons Ltd., 1998. 620 p.
 3. Pulsed metal vapor laser: Proc. NATO Advanced Research Workshop on Pulsed Metal Vapor Lasers – Physics and Emerging Applications in Industry, Medical and Science / C.E. Little, N.V. Sabotinov (eds.). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996. 479 p.
 4. Grigor'yants A.G., Kazaryan M.A., Lyabin N.A. Lazery na parah medi: konstruktsiya, harakteristiki i primeneniya. M.: FIZMATLIT, 2005. 312 p.
 5. Klyuchareva S.V., Ponomarev I.V., Pushkareva A.E. Lechenie sosudistyh mal'formatsij kozhi s primeneniem lazerov na parah medi i impul'snogo lazera na krasitele // Vestn. dermatologii i venerologii. 2018. V. 94, N 1. P. 65–75.
 6. Kazaryan M.A., Lyabin N.A., Zharikov V.M. Technological systems based on copper vapour laser designed for measurement and material processing // Proc. SPIE. 2002. V. 4900, iss. 2. P. 1094–1098.
 7. Trigub M.V., Vlasov V.V., Torgaev S.N., Evtushenko G.S. An image-brightness amplifier based on copper bromide vapor for operation at increased superradiance pulse duration // Tech. Phys. Lett. 2017. V. 43, iss. 9. P. 828–830. DOI: 10.1134/S1063785017090280.
 8. Trigub M.V., Fedorov K.V., Evtushenko G.S. Vizualizatsiya ob"ektov, raspolozhennyh na udalenii do 5 m ot CuBr-usilitelya yarkosti, s impul'som izlucheniya tipichnoj dlitel'nosti // Optika atmosf. i okeana. 2015. V. 28, N 9. P. 850–853. DOI: 10.15372/AOO20150911.
 9. Gubarev F.A., Fedorov V.F., Fedorov K.V., Shiyanov D.V., Evtushenko G.S. Lazer na parah bromida medi s dlitel'nost'yu impul'sa generatsii do 320 ns // Kvant. elektron. 2016. V. 46, N 1. P. 57–60.
 10. Kazaryan M.A., Lyabin N.A., Soldatov A.N., Yudin N.A. Role of the density of lower laser levels in the control of generation parameters of a copper vapor laser // J. Rus. Laser Res. 2005. V. 26, N 5. P. 373–379.
 11. Dimaki V.A., Suhanov V.B., Filonov A.G., Shiyanov D.V. Sektsionirovannyj lazer na parah bromida medi s upravlyaemoj formoj impul'sa generatsii // Optika atmosf. i okeana. 2012. V. 25, N 5. P. 460–464.
 12. Polunin Yu.P., Yudin N.A. Upravlenie harakteris¬tikami izlucheniya lazera na parah medi // Kvant. elektron. 2003. V. 33, N 9. P. 833–835.
 13. Trigub M.V., Troitskij V.O. CuBr-lazer bol'shogo ob"ema c vozmozhnost'yu nepreryvnogo upravleniya energiej generatsii // Pis'ma v zhurn. tekhnich. fiziki. 2020. V. 46, iss. 8. P. 40–43. DOI: 10.1134/ S106378502004029X.
 14. Gordon E.B., Egorov V.G., Pavlenko V.S. Vozbuzhdenie lazerov na parah metallov tsugami impul'sov // Kvant. elektron. 1978 year. V. 5, N 2. P. 452–454.
 15. Dimaki V.A., Suhanov V.B., Troitskij V.O., Filonov A.G. Eksperimental'noe issledovanie tsugovogo i zhdushchego rezhimov raboty lazera na parah bromida medi // Izv. Tom. politekh. un-ta. 2009. V. 314, N 4. P. 111–114.
 16. Torgaev S.N., Gubarev F.A., Bojchenko A.M., Evtushenko G.S., Zhdaneev O.V. Vosstanovlenie molekul bromida medi v plazme CuBr-lazera v mezhimpul'snyj period // Izv. vuzov: Fizika. 2011. V. 201, N 2. P. 81–84.
 17. Vasnev N.A., Trigub M.V., Troitskij V.O., Dimaki V.A. Issledovanie protsessa vosstanovleniya statsionarnogo rezhima generatsii CuBr-lazera // Optika atmosf. i okeana. 2017. V. 30, N 3. P. 259–263.
 18. Fedorov A.I., Shiyanov D.V. Osobennosti polucheniya vysokogo kpd CuBr-lazera v rezhime sdvoennyh impul'sov nakachki // Optika atmosf. i okeana. 2015. V. 28, N 11. P. 1035–1040.
 19. Boichenko A.M., Evtushenko G.S., Torgaev S.N. Simulation of a CuBr laser // Laser Phys. 2008. V. 18, iss. 12. P. 1522–1525.