Vol. 34, issue 06, article # 9

Arkhipov V. A., Basalaev S. A., Zolotorev N. N., Perfilieva K. G., Usanina A. S. New methods for studying the evaporation rate of liquid-drop aerosols. // Optika Atmosfery i Okeana. 2021. V. 34. No. 06. P. 440–445. DOI: 10.15372/AOO20210609 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

Results of experimental studies of the common factors of evaporation of a single drop and a cluster of liquid drops are presented. New method for determining the evaporation rate of a single drop at radiant flux heating of a given intensity is suggested. The effect of radiant and convective flux heating on the evaporation dynamics of a single motionless drop is analyzed. The effect of absorption coefficient of the liquid on the evaporation rate of the single drop at radiant heating is found. A new method and experimental setup are developed for studying the evaporation dynamics of a cluster of monodisperse liquid drops during their gravitational settling in a high-temperature gaseous medium. Specific features of the evaporation of clusters moving in a high-temperature gaseous medium are studied. It is shown that the evaporation rate of a cluster depends on number and initial concentration of drops in it.

Keywords:

single drop, cluster of drops, radiant heat flux, convective heat flux, high-temperature gaseous medium, evaporation rate, experimental study

References:

 1. Terekhov V.I., Pahomov M.A. Teplomassoperenos i gidrodinamika v gazokapel'nyh potokah. Novosibirsk: Izd-vo NGTU, 2009. 284 p.
 2. Vysokomornaya O.V., Kuznetsov G.V., Strizhak P.A. Isparenie i transformatsiya kapel' i bol'shih massivov zhidkosti pri dvizhenii cherez vysokotemperaturnye gazy. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2016. 302 p.
 3. Gejnts Yu.E., Zemlyanov A.A. Vzryvnoe vskipanie krupnyh vodnyh kapel' pod dejstviem intensivnogo lazernogo izlucheniya // Optika atmosf. i okeana. 1993. V. 6, N 11. P. 1426–1435.
 4. Peiyong Ni. A fuel droplet vaporization model in a hot air stream // Appl. Math. Model. 2010. V. 34. P. 2370–2376.
 5. Vysokomornaya O.V., Kuznetsov G.V., Strizhak P.A. Isparenie kapel' vody v vysokotemperaturnoj gazovoj srede // IFZh. 2016. V. 89, N 1. P. 133–142.
 6. Terekhov V.I., Shishkin N.E., Li H.-K. Vliyanie poverhnostno-aktivnogo veshchestva na isparenie vodyanyh kapel' // Sovremennaya nauka: idei, issledovaniya, rezul'taty, tekhnologii. 2011. N 2. P. 215–219.
 7. Borodulin V.Yu., Letushko V.N., Nizovtsev M.I., Sterlyagov A.N. Determination of parameters of heat and mass transfer in evaporating drops // Int. J. Heat Mass Transfer. 2017. V. 109. P. 609–618.
 8. Kuznetsov G.V., Strizhak P.A. Isparenie kapel' vody pri dvizhenii cherez vysokotemperaturnye gazy // IFZh. 2018. V. 91, N 1. P. 104–111.
 9. Ishmatov A.N., Vorozhtsov B.I. Metod issledovaniya tonkodispersnogo raspyleniya zhidkostej // Optika atmosf. i okeana. 2012. V. 25, N 7. P. 653–656; Ishmatov A.N., Vorozhtsov B.I. A method for the study of fine liquid atomization // Atmos. Ocean. Opt. 2013. V. 26, N 1. P. 74–78.
 10. Kopylov N.P., Karpov V.N., Kuznetsov A.E., Fedotkin D.V., Hasanov I.R., Sushkina E.Yu. Osobennosti tusheniya lesnyh pozharov s primeneniem aviatsii // Vestn. Tom. gos. un-ta. Matematika i mekhanika. 2019. N 59. P. 79–86.
 11. Volkov R.S., Kuznetsov G.V., Legros J.C., Strizhak P.A. Experimental investigation of consecutive water droplets falling down through high-temperature gas zone // Int. J. Heat Mass Transfer. 2016. V. 95. P. 184–197.
 12. Ustrojstvo dlya opredeleniya skorosti ispareniya kapli: Pat. 2719264. Russia, MPK G01N 25/02, G01N 25/12, G01N 21/29. Arhipov V.A., Maslov E.A., Konovalenko A.I., Zolotorev N.N., Kuznetsov V.T. NI Tom. gos. un-t. N 2019131997; Zayavl. 09.10.2019. Opubl. 17.04.2020. Byul. N 11.
 13. Arhipov V.A., Basalaev S.A., Zolotorev N.N., Perfil'eva K.G., Usanina A.S. Osobennosti ispareniya kapli pri luchistom i konvektivnom nagreve // Pis'ma v ZhTF. 2020. V. 46, iss. 8. P. 25–28.
 14. Sposob opredeleniya skorosti ispareniya gruppy kapel': Pat. 2724140. Russia, MPK G01N 25/12. Arhipov V.A., Basalaev S.A., Konovalenko A.I., Zolotorev N.N., Perfil'eva K.G., Usanina A.S. NI Tom. gos. un-t. N 2019139349; Zayavl. 02.12.2019. Opubl. 22.06.2020. Byul. N 18.
 15. Arhipov V.A., Basalaev S.A., Konovalenko A.I., Perfil'eva K.G. Isparenie klastera kapel' pri dvizhenii v vysokotemperaturnoj gazovoj srede // Pis'ma v ZhTF. 2020. V. 46, iss. 12. P. 40–42.
 16. Vojtkov I.S., Volkov R.S., Kuznetsov G.V., Strizhak P.A. Vysokotemperaturnoe isparenie kapel' vody v gazovoj srede // ZhTF. 2017. V. 87, iss. 12. P. 1911–1914.