Vol. 34, issue 08, article # 5

Banakh V. A., Gordeev E. V., Kuskov V. V., Rostov A. P., Shesternin A. N. Controlling the initial wavefront of a spatially partially coherent beam by the aperture probing method based on the signal of atmospheric backscatter. I. Experimental setup. // Optika Atmosfery i Okeana. 2021. V. 34. No. 08. P. 599ā€“605. DOI: 10.15372/AOO20210805 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The optical scheme and technical characteristics are described of an experimental setup for atmospheric studies of a possibility of compensating for aberrations of the initial wavefront of an optical beam by the aperture sensing technique based on the signal of atmospheric backscatter of radiation from an additional laser source.

Keywords:

laser beam, wavefront, compensation, atmospheric backscatter

References:

 1. Kon A.I., Tatarskij V.I. K teorii rasprostraneniya chastichno-kogerentnyh svetovyh puchkov v turbulentnoj atmosfere // Izv. vuzov. Radiofiz. 1972. V. 15, N 10. 1547 p.
 2. Lukin V.P., Charnotskij M.I. Printsip vzaimnosti i adaptivnoe upravlenie parametrami opticheskogo izlucheniya // Kvant. elektron. 1982. V. 9, N 5. P. 952–958.
 3. Vorontsov M.A., Shmal'gauzen V.I. Printsipy adaptivnoj optiki. M.: Nauka, 1985. 336 p.
 4. Lukin V.P. Atmosfernaya adaptivnaya optika. Novosibirsk: Nauka, 1986. 286 p.
 5. Luk'yanov D.P., Kornienko A.A., Rudnitskij B.E. Opticheskie adaptivnye sistemy. M: Radio i svyaz', 1989. 240 p.
 6. Taranenko V.G., Shanin O.I. Adaptivnaya optika. M: Radio i svyaz', 1990. 112 p.
 7. Tyson R.K. Principles of adaptive optics. Boston: Academic Press, 1998. 345 p.
 8. Lukin V.P., Fortes B.V. Adaptivnoe formirovanie puchkov i izobrazhenij v atmosfere. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 1999. 214 p.
 9. Kanev F.Yu., Lukin V.P., Makenova N.A. Metody i tekhnicheskie sredstva adaptivnoj optiki. Tomsk: RIO TGU, 2004. 106 p.
 10. Zhmilevskii V.V., Ignatiev A.B., Konyaev Yu.A., Morozov V.V., Lukin V.P. To the problem of backscattered radiation using for closing of adaptive loop: Abstracts of the XI Joint Intern. Symp.: Atmos. Ocean Opt. Atmos. Phys. Tomsk, 2004. P. 92.
 11. Banah V.A., Zhmylevskij V.V., Ignat'ev A.B., Morozov V.V., Smaliho I.N. Kollimatsiya nachal'nogo volnovogo fronta chastichno kogerentnogo svetovogo puchka po signalu obratnogo rasseyaniya // Opt. i spektroskop. 2010. V. 108, N 1. P.  113–122.
 12. Banah V.A., Zhmylevskij V.V., Ignat'ev A.B., Morozov V.V., Smaliho I.N. Kompensatsiya aberratsionnyh iskazhenij volnovogo fronta impul'snogo lazernogo puchka po signalu obratnogo rasseyaniya // Opt. i spektroskop. 2011. V. 111, N 3. P. 488–496.
 13. Banah V.A., Zhmylevskij V.V., Ignat'ev A.B., Morozov V.V., Tsvyk R.Sh., Shesternin A.N. Podavlenie nachal'nyh iskazhenij lazernogo puchka pri ispol'zovanii rasseyannogo na ekrane izlucheniya dlya upravleniya gibkim zerkalom // Optika atmosf. i okeana. 2013. V. 26, N 12. P. 1023–1028; Banakh V.A., Zhmylevskii V.V., Ignat’ev A.B., Morozov V.V., Tsvyk R.Sh., Shesternin A.N. Mitigation of initial distortions of a laser beam when using radiation scattered at a screen to control for a flexible mirror // Atmos. Ocean. Opt. 2014. V. 27, N 4. P. 366–371.
 14. Vorontsov M.A., Sivokon V.P. Stochastic parallel-gradient-descent technique for high-resolution wave-front phase-distortion correction // J. Opt. Soc. Am. A. 1998. V. 15. P. 2745–2758.
 15. Banah V.A., Larichev A.V., Razenkov I.A., Shesternin A.N. Aprobatsiya stohasticheskogo algoritma parallel'nogo gradientnogo spuska v laboratornyh eksperimentah // Optika atmosf. i okeana. 2012. V. 25, Nā„– 12. P. 1099–1106; Banakh V.A., Larichev A.V., Razenkov I.A., Shesternin A.N. Test of the stochastic parallel gradient descent algorithm in laboratory experiments // Atmos. Ocean. Opt. 2013. V. 26, N 4. P. 337–344.
 16. Banah V.A., Zhmylevskij V.V., Ignat'ev A.B., Morozov V.V., Razenkov I.A., Rostov A.P., Tsvyk R.Sh. Upravlenie nachal'nym volnovym frontom opticheskogo puchka po signalu obratnogo atmosfernogo rasseyaniya // Kvant. elektron. 2015. V. 45, N 2. P. 153–160.