Vol. 32, issue 03, article # 6

Mankovsky V. I. Evaluation of absorption coefficient of conservative yellow substance from the regression between hydrooptical characteristics (a version). // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 03. P. 208–211. DOI: 10.15372/AOO20190306 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

A method for evaluation of the absorption coefficient of conservative yellow substance (CYS) from regression between hydrooptical characteristics is discussed. Estimates of CYS absorption in different waters are obtained. The parameter of spectral selectivity of CYS absorption is determined. The ratio of CYS absorption to total yellow substance absorption in waters with different concentrations of chlorophyll is calculated.

Keywords:

conservative and non-conservative yellow substance; absorption, scattering and attenuation coefficients; spectral selectivity; chlorophyll

References:

   1. Kopelevich O.V. Rastvorennye organicheskie veshchestva // Optika okeana. V 1. Fizicheskaya optika okeana / pod red. A.S. Monina. M.: Nauka, 1983. P. 157–160.
   2. Man'kovskiy V.I. Issledovanie svyazi pokazatelya pogloshcheniya s pokazatelem oslableniya napravlennogo sveta v vodah Chernogo morya // Tr. VIII Mezhdunar. konf. «Sovremennye problemy optiki estestvennyh vod». SPb.: In-t okeanologii RAN, SPb. filial. 2015. P. 118–120.
   3. Pope R.M., Fry E.S. Absorption spectrum (380–700 nm) of pure water. II. Integration cavity measurements // Appl. Opt. 1997. V. 36, N 33. P. 8710–8723.
   4. Korchemkina E.N. Cvyaz' pokazatelya rasseyaniya s pokazatelem oslableniya (l = 550 nm) v poverhnostnyh vodah Chernogo morya. Sevastopol': Morskoy gidrofiz. in-t RAN, 2018. Lichnoe soobshchenie. Otdel optiki i biofiziki morya, tema N 0827-2014-0010 и N 0827-2014-0011.
   5. Dera J., Gohs L., Wozniak B. Experimental study of the composite parts of the light-beam attenuation process in the waters of the gulf of Gdansk // Oceanologia. Wroclaw, Warsawa, Krakow, Gdansk: Polish Academy of sciences. National Committee on Oceanic research. 1978. N 10. P. 5–26.
   6. Levin I., Darecki M., Sagan S., Radomyslskaya T. Relation between inherent optical properties in the Baltic sea for application to the underwater imagin problem // Oceanologia. 2013. V. 55, N 1. Р. 11–26.
   7. Sherstynkin P.P., Kokhanenko G.P., Tarashcansky B.A. Correlations of the hydrooptical properties of Baikal water // Proc. of 4 Inter. Conf. “Current Problems in Optics of Natural Waters”. Nizhny Novgorod: Institute of Applied Physics RUN. 2007. P. 37–40.
   8. Levin I.M. Maloparametricheskie modeli pervichnyh opticheskih harakteristik morskoy vody // Fundam. i prikl. gidrofiz. 2014. V. 7, N 3. P. 9.
   9. Levin I.M., Kopelevich O.V. Korrelyatsionnye sootnosheniya mezhdu pervichnymi gidroopticheskimi harakteristikami v spektral'nom diapazone okolo 550 nm // Okeanologiya. 2007. V. 47, N 3. P. 374–379.
10. Morel A., Prieur I. Analysis of variation in ocean color // Limnol. Oceanogr. 1977. V. 22, N 4. Р. 709–722.
11. Schoonmaker J.S., Hammond R.R., Healh A.L., Cleveland J.S. A numerical model for prediction of sublitiral optical visibivility // Ocean Optics XXII. Soc. Photo-Optic. Instrument. Engin. Bergen. 1994. V. 2258. Р. 685–702.
12. Man'kovskiy V.I. Parametry indikatris rasseyaniya sveta v tropicheskih vodah Atlanticheskogo okeana // Optika atmosf. i okeana. 2018. V. 31, N 8. P. 1–6.
13. Man'kovskiy V.I., Sherstyankin P.P. Opticheskie harakteristiki vod i ih vzaimnye korrelyatsii v ozere Baykal // Fizika atmosf. i okeana. 2012. V. 48, N 4. P. 512–520.
14. Karabashev G.S. Pigmenty fitoplanktona // Optika okeana. V. 1. Fizicheskaya optika okeana / pod red. A.S. Monina. M.: Nauka, 1983. P. 163–166.
15. Man'kovskiy V.I., Man'kovskaya E.V. Ispol'zovanie bioopticheskih svyazey dlya opredeleniya harakteristik sostoyaniya morskoy sredy pri provedenii opticheskogo monitoringa vod Chernogo morya s primeneniem prozrachnomerov // Morskoy gidrofiz. zhurn. 2008. N 2. P. 37–45.