Vol. 32, issue 07, article # 6

Kabanov D. M., Sakerin S. M., Turchinovich Yu. S. Interannual and seasonal variations in the atmospheric aerosol optical depth near Tomsk (1995–2018). // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 07. P. 548–555. DOI: 10.15372/AOO20190706 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

Seasonal and interannual variations in the atmospheric aerosol optical depth (AOD) are analyzed using multiyear (1995–2018) observations near Tomsk. The annual behavior of AOD is characterized by a minimum in November and maxima in early May and in July. Compared to the previous period (1995–2008), the annual behavior has been transformed so that the July maximum started to dominate. In the interannual variations we noted a significant negative trend of coarse-mode component and total AOD. The annually average AOD (0.5 μm) is 0.155 (0.126 without accounting for smokes) and the Ångström exponent is 1.32 for 2002–2018.

Keywords:

aerosol optical depth, annual behavior, trends, Siberia

References:

 1. IPCC: Climate Change 2013: The Physical Science Basis, Intergovernmental Panel on Climate Change [Electronic resource]. URL: http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf (last access: 19.02.2019).
 2. Timofeev Yu.M. Global'naya sistema monitoringa parametrov atmosfery i poverkhnosti. SPb.: Izd-vo SPbGU, 2010. 129 p.
 3. Zvyagintsev A.M., Vargin P.N., Peshin S. Izmenchivost' i trendy obshchego soderzhaniya ozona v period 1979–2014 years. // Optika atmosf. i okeana. 2015. V. 28, N 9. P. 800–809; Zvyagintsev А.М., Vаrgin P.N., Pеshin S. Total ozone variations and trends during the period 1979–2014 // Atmos. Ocean. Opt. 2015. V. 28, N 6. P. 575–584.
 4. Ivlev G.A., Belan B.D., Dorokhov V.M., Tereb N.V. Spektral'nye nablyudeniya izmenenij obshchego soderzhaniya ozona v Obninske i Tomske // Optika atmosf. i okeana. 2013. V. 26, N 4. P. 325–331.
 5. Komarov V.S., Lomakina N.Ya., Il'in S.N., Lavrinenko A.V. Sovremennye izmeneniya klimata pogranichnogo sloya atmosfery nad territoriej Sibirskogo regiona / pod obshch. red. G.G. Matvienko. Tomsk: Izd-vo IOA SO RAN, 2013. 212 p.
 6. Khutorova O.G., Khutorov V.E., Teptin G.M. Mezhgodovaya izmenchivost' prizemnogo i integral'nogo vlagosoderzhanij na territorii Evropy i atmosfernaya tsirkulyatsiya // Optika atmosf. i okeana. 2018. V. 31, N 6. P. 432–437; Khutorovа О.G., Khutorov V.Е., Теptin G.М. Interannual variability of surface and integrated water vapor and atmospheric circulation in Europe // Atmos. Ocean. Opt. 2015. V. 31, N 5. P. 486–491.
 7. Timofeev Yu.M. Issledovanie atmosfery Zemli metodom prozrachnosti. SPb.: Nauka, 2016. 367 p.
 8. Rakitin V.S., Elanskij N.F., Pankratova N.V., Skorokhod A.I., Dzhola A.V., Shtabkin Yu.A., Van Pusaj, Van Gen Chen, Vasil'eva A.V., Makarova M.V., Grechko E.I. Issledovanie trendov obshchego soderzhaniya CO i CH4 nad Evraziej na osnove analiza nazemnykh i orbital'nykh spektroskopicheskikh izmerenij // Optika atmosf. i okeana. 2017. V. 30, N 6. P. 449–456; Rаkitin V.S., Еlаnsky N.F., Pаnkratovа N.V., Skоrоkhod А.I., Dzholа А.V., Shtаbkin Yu.А., Wang P., Wang G., Vаsilievа А.V., Маkаrovа М.V., Grechkо Е.I. Study of trends of total CO and CH4 contents over Eurasia through analysis of ground-based and satellite spectroscopic measurements // Atmos. Ocean. Opt. 2017. V. 30, N 6. P. 517–526.
 9. Elanskij N.F., Lokashchenko M.A., Trifanova A.V., Belikov I.B., Skorokhod A.I. O soderzhanii malykh gazovykh primesej v prizemnom sloe atmosfery Moskvy // Izv. RAN. Fiz. atmosf. i okeana. 2015. V. 51, N 1. P. 39–51.
 10. Spravochnik ekologo-klimaticheskikh kharakteristik g. Moskvy / pod red. A.A. Isaeva. M.: Izd-vo MGU, 2005. V. 2. 410 p.
 11. Davydov D.K., Belan B.D., Antokhin P.N., Antokhina O.Yu., Antonovich V.V., Arshinova V.G., Arshinov M.Yu., Akhlestin A.Yu., Belan S.B., Dudorova N.V., Ivlev G.A., Kozlov A.V., Pestunov D.A., Rasskazchikova T.M., Savkin D.E., Simonenkov D.V., Sklyadneva T.K., Tolmachev G.N., Fazliev A.Z., Fofonov A.V. Monitoring atmosfernykh parametrov: 25 let TOR-stantsii IOA SO RAN // Optika atmosf. i okeana. 2018. V. 31, N 10. P. 845–853; Dаvydov D.K., Bеlan B.D., Аntokhin P.N., Antokhinа О.Yu., Аntonovich V.V., Аrshinovа V.G., Аrshinov М.Yu., Аkhlestin А.Yu., Bеlan S.B., Dudorovа N.V., Ivlev G.А., Kоzlov А.V., Pеstunov D.А., Rаsskazchikovа Т.М., Sаvkin D.Е., Simonenkov D.V., Sklyadnevaа Т.K., Тоlmachev G.N., Fаzliev А.Z., Fоfоnov А.V. Monitoring of atmospheric parameters: 25 years of the Tropospheric Ozone Research Station of the Institute of Atmospheric Optics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences // Atmos. Ocean. Opt. 2019. V. 32, N 2. P. 180–192.
 12. Yausheva E.P., Kozlov V.S., Panchenko M.V., Shmargunov V.P. Long-term variability of aerosol and Black Carbon concentrations in the atmospheric surface layer as results of 20-years measurements at the IAO Aerosol Station // Proc. SPIE. 2017. V. 10466. DOI: 10.1117/12.2287375.
 13. Gruzdev А.N., Isаkov А.А. O prirode dolgoperiodnykh variatsij massovoj kontsentratsii prizemnogo aerozolya // Optika atmosf. i okeana. 2015. V. 28, N 9. P. 810–815; Gruzdev А.N., Isаkov А.А. On the nature of long-period variations in mass concentration of near-ground aerosol // Atmos. Ocean. Opt. 2016. V. 29, N 1. P. 73–78.
 14. Emilenko A.S., Sviridenkov M.A., Kopejkin V.M., Van Gen Chen. Dolgovremennaya izmenchivost' zagryazneniya atmosfery chernym uglerodom v regione Pekina v osennie periody // Optika atmosf. i okeana. 2017. V. 30, N 6. P. 497–501; Еmilenkо А.S., Sviridenkov М.А., Kоpeikin V.М., Wang Gengchen. Long-term variability of air pollution with black carbon in the region of Beijing in autumn periods // Atmos. Ocean. Opt. 2017. V. 30, N 6. P. 550–554.
 15. Reche C., Querol X., Alastuey A., Viana M., Pey J., Moreno T., Rodríguez S., González Y., Fernández-Camacho R., Sánchez de La Campa A.M., de La Rosa J., Dall'Osto M., Prévôt A.S.H., Hueglin C., Harrison R.M., Quincey P. Variability of levels of PM, black carbon and particle number concentration in European cities // Atmos. Chem. Phys. Discuss. 2011. N 11. P. 8665–8717. DOI: 10.5194/ACPD-11-8665-2011.
 16. WMO/GAW Expert Workshop on a global surface-based network for long term observations of column aerosol optical properties // U. Baltensperger, L. Barrie, C. Wehrli (eds.). Davos, Switzerland: WMO, 2005. N 162. 144 p. URL: http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo-td_ 1287.pdf (last access: 19.02.2019).
 17. Holben B.N., Eck T.F., Slutsker I., Tanre D., Buis J.P., Setzer A., Vermote E., Reagan J.A., Kaufman Y.J., Nakadjima T., Lavenu F., Jankowiak I., Smirnov A. AERONET – A federated instrument network and data archive for aerosol characterization // Remote Sens. Environ. 1998. V. 66, N 1. P. 1–16.
 18. Gushchin G.P. Metody, pribory i rezul'taty izmereniya spektral'noj prozrachnosti atmosfery. L.: Gidrometeoizdat, 1988. 200 p.
 19. Abakumova G.M., Gorbarenko E.V. Prozrachnost' atmosfery za poslednie 50 let i ee izmenenie na territorii Rossii. M.: Izd-vo LKI, 2008. 188 p.
 20. Makhotkina E.L., Lukin A.B., Plakhina I.N., Pankratova N.V. Analiz godovogo khoda i mezhgodovoj izmenchivosti aerozol'noj opticheskoj tolshchiny atmosfery nad territoriej Rossii // Issled. Zemli iz kosmosa. 2006. N 5. P. 63–71.
 21. Plakhina I.N., Pankratova N.V., Makhotkina E.L. Variatsii aerozolya v tolshche atmosfery po dannym Rossijskoj aktinometricheskoj seti (1976–2006 years) // Izv. RAN. Fiz. atmosf. i okeana. 2009. V. 45, N 4. P. 489–500.
 22. Gorbarenko E.V., Rublev A.N. Mnogoletnie izmeneniya opticheskoj tolshchiny aerozolya v Moskve s uchetom korrektsii v sil'no zamutnennoj atmosfere // Izv. RAN. Fiz. atmosf. i okeana. 2016. V. 52, N 2. P. 213–221.
 23. Chubarova N.Y., Poliukhov A.A., Gorlova I.D. Long-term variability of aerosol optical thickness in Eastern Europe over 2001–2014 according to the measurements at the Moscow MSU MO AERONET site with additional cloud and NO 2 correction //Atmos. Meas. Tech. 2016. V. 9, N 2. Р. 313–334.
 24. Li J., Carlson B.E., Dubovik O., Lacis A.A. Recent trends in aerosol optical properties derived from AERONET measurements // Atmos. Chem. Phys. 2014. V. 4, N 22. Р. 12271–12289.
 25. Issledovanie radiatsionnykh kharakteristik aerozolya v aziatskoj chasti Rossii / pod obshchej red. S.M. Sakerina. Tomsk: Izd-vo IOA SO RAN, 2012. 484 p.
 26. Sakerin S.M., Beresnev S.A., Kabanov D.M., Kornienko G.I., Nikolashkin S.V., Poddubnyj V.A., Tashchilin M.A., Turchinovich Yu.S., Holben B.N., Smirnov A. Analiz podkhodov modelirovaniya godovogo i spektral'nogo khoda aerozol'noj opticheskoj tolshchi atmosfery v regionakh Sibiri i Primor'ya // Optika atmosf. i okeana. 2014. Т. 27, № 12. Р. 1047–1058; Sаkеrin S.М., Beresnev S.А., Kаbаnov D.М., Kоrnienkо G.I., Nikolashkin S.V., Poddubny V.А., Tashchilin М.А., Тurchinovich Yu.S., Holben B.N., Smirnov A. Analysis of approaches to modeling the annual and spectral behaviors of atmospheric aerosol optical depth in Siberia and Primorye // Atmos. Ocean. Opt. 2015. V. 28, N 2. P. 145–157.
 27. Kabanov D.M., Beresnev S.A., Gorda S.Yu., Holben B.N., Kornienko G.I., Nikolashkin S.V., Sakerin S.M., Smirnov A., Taschilin M.A. Annual behavior of the aerosol optical depth in some regions of Asian part of Russia // Proc. SPIE. 2014. V. 9292. P. 929241-1–6. DOI: 10.1117/12.2074887.
 28. Sakerin S.M., Kabanov D.M. Finely and coarsely dispersed components of atmospheric aerosol optical depth in the region of Tomsk: Interannual and seasonal variations // Proc. SPIE. 2015. V. 9680. DOI: 10.1117/12.2205029.
 29. Kabanov D.M., Sakerin S.M., Turchinovich Yu.S. O sezonnoj i mezhgodovoj izmenchivosti kharakteristik aerozol'noj opticheskoj tolshchi atmosfery // Optika atmosf. i okeana. Fiz. atmosf.: Materialy XXV Mezhdunar. simpoz., 1–5 july 2019 year. Tomsk: Izd-vo IOA SO RAN, 2019 (in print).
 30. Kabanov D.M., Zhamsueva G.S., Zayakhanov A.S., Kornienko G.I., Naguslaev S.A., Pavlov A.N., Panchenko M.V., Pestunov D.A., Sakerin S.M., Shmirko K.A. O rezul'tatakh dvukhtochechnykh izmerenij aerozol'noj opticheskoj tolshchi atmosfery v neskol'kikh regionakh Rossii // Optika atmosf. i okeana. 2016. V. 29, N 11. P. 960–971. DOI: 10.15372/AOO20161110.
 31. O’Neill N.T., Eck T.F., Smirnov A., Holben B.N., Thulasiraman S. Spectral discrimination of coarse and fine mode optical depth // J. Geophys. Res. 2003. V. 108, N D17. Р. 4559–4573. DOI: 10.1029/2002JD002975.
 32. Kabanov D.M., Sakerin S.M. Comparison of assessment techniques of fine and coarse component aerosol optical depth of the atmosphere from measurement in the visible spectrum // Proc. SPIE. 2016. V. 10035. DOI: 10.1117/12.2248657.
 33. Kabanov D.M., Sakerin S.M. Analiz dymovykh situatsij v rajone Tomska i modifikatsiya metoda ikh vydeleniya po dannym spektrofotometricheskikh nablyudenij // Tez. dokl. XII Sibirskogo soveshchaniya i shkoly molodykh uchenykh po klimato-ekologicheskomu monitoringu. 17–20 october 2017. Tomsk. P. 49–50.
 34. Global Modeling and Assimilation Office (2015), M2IMNXGAS // GES DISC [Electronic resource]. URL: https: //disc.gsfc.nasa.gov/datasets/M2IMNXGAS_5.1 2.4/summary (last access: 17.02.2019).
 35. Levy R.C., Mattoo S., Munchak L.A., Remer L.A., Sayer A.M., Patadia F., Hsu N.C. The Collection 6 MODIS aerosol products over land and ocean // Atmos. Meas. Tech. 2013. V. 6, N 11. P. 2989–3034. DOI: 10.5194/amt-6-2989-2013.
 36. Acker J.G., Leptoukh G. Online Analysis Enhances Use of NASA Earth Science Data // Eos. Trans. AGU. 2007. V. 88, N 2. Р. 14–17.
 37. Zhuravleva T., Kabanov D., Nasrtdinov I., Russkova T., Sakerin S., Smirnov A., Holben B. Radiative characteristics of aerosol under smoke mist conditions in Siberia during summer 2012 // Atmos. Meas. Tech. 2017. V. 10. P. 179–198. DOI: 10.5194/amt-10-179-2017.
 38. Sakerin S.M., Kabanov D.M. Melko- i grubodispersnye komponenty aerozol'noj opticheskoj tolshchi atmosfery v morskikh i polyarnykh rajonakh // Optika atmosf. i okeana. 2015. V. 28, N 8. P. 690–697; Sаkеrin S.М., Kаbаnov D.М. Fine and coarse components of atmospheric aerosol optical depth in maritime and polar regions // Atmos. Ocean. Opt. 2015. V. 28, N 6. P. 510–517.