Vol. 32, issue 09, article # 12

Aksenov V. P., Dudorov V. V., Kolosov V. V. Atmospheric singular optics: from wave front dislocations to synthesis of vortex laser beams. // Optika Atmosfery i Okeana. 2019. V. 32. No. 09. P. 792-798. DOI: 10.15372/AOO20190912 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

A review of studies on the singular optics of scalar wave fields carried out in the world and IAO SB RAS is performed. The results of the study of the processes of birth and annihilation of phase singularities are generalized. The methods of reconstruction of the singular phase and their applicability to the problems of adaptive focusing of radiation in randomly inhomogeneous media are analyzed. The results of the analysis of the energy, statistical, and topological properties of vortex optical beams propagating in a turbulent atmosphere are presented. The results of the synthesis of vortex beams with on-line control of the orbital angular momentum based on the matrix approach developed at IAO SB RAS are demonstrated.

Keywords:

vortex beam, turbulent atmosphere, intensity fluctuations, probability density functions

References:

 1. Berry M.V. Making waves in physics. Three wave singularities from the miraculous 1830s. // Nature. 2000. V. 403. P. 21.
 2. Nye J.F., Berry M.V. Dislocations in Wave Trains // Proc. Roy. Soc. Lond. A. 1974. V. 336, N 5. P. 165–190.
 3. Coullet P., Gil L., Rocca F. Optical vortices // Opt. Commun. 1989. V. 73. N 5. P. 403–408.
 4. Rozanov N.N. O formirovanii izlucheniya s dislokatsiyami volnovogo fronta // Optika i spektroskopiya. 1993. V. 75, N 4. P. 861–867.
 5. Korolenko P.V., Tihomirov V.N. O strukture volnovogo fronta svyazannyh modovyh sistem // Kvant. elektron. 1991. V. 18, N 9. P. 1139–1141.
 6. Soskin M.S., Vasnetsov M.V. Singular optics // Prog. Opt. 2001. V. 42. P. 219–276.
 7. Optical Vortices. V. 228. Horizons in World Physics / M. Vasnetsov, K. Staliunas (eds.). Huntington, New York: Nova Science, 1999. 218 p.
 8. Angelsky O.V., Mokhun I.I., Mokhun A.I., Soskin M.S. Interferometric methods in diagnostics of polarization singularities // Phys. Rev. E. 2002. V. 65. P. 036602.
 9. Alexeyev C.N., Volyar A.V., Yavorsky M.A. Vortex-preserving weakly guiding anisotropic twisted fibres // J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 2004. V. 46. P. S162–S165.
 10. Abramochkin E.G., Volostnikov V.G. Relationship between two-dimensional intensity and phase in Fresnel diffraction zone // Opt. Commun. 1989. V. 74, N 3–4. P. 144–148.
 11. Bekshaev A.Ya., Karamoch A.I. Astigmatic telescopic transformation of a high-order optical vortex // Opt. Commun. 2008. V. 281. N 23. P. 5687–5696.
 12. Padgett M.J., Allen L. The Poynting vector in Laguerre–Gaussian laser modes // Opt. Commun. 1995. V. 121, N 1–3. P. 36–40.
 13. Heckenberg N.R., McDuff R., Smith C.P., Rubinsztein-Dunlop H., Wegener M.J. Laser beams with phase singularities // Opt. Quant. Electron. 1992. V. 24, N 9. P. S951–S962.
 14. Torner L., Torres J.P., Carrasco S. Digital spiral imaging // Opt. Express. 2005. V. 13. P. 873–881.
 15. Desyatnikov A.S., Sukhorukov A.A., Kivshar Yu.S. Azimuthons: Spatially modulated vortex solitons // Phys. Rev. Lett. 2005. V. 95. P. 203904.
 16. Lukin V.P., Fortes B.V. O vliyanii dislokatsij volnovogo fronta na nestabil'nost' fazovogo sopryazheniya pri kompensatsii teplovogo samovozdejstviya // Optika atmosf. i okeana. 1995. V. 8, N 3. P. 435–447.
 17. Tartakovskij V.A., Majer N.N. Dislokatsii fazy i fokal'nye pyatna // Optika atmosf. i okeana. 1996. V. 9, N 11. P. 1457–1461.
 18. Arsen'yan T.I., Kaul' S.I., Korolenko P.V., Ubogov S.A., Fedotov N.N. Dislokatsii volnovogo fronta v turbulentnoj srede // Radiotekhnika i elektronika. 1992. V. 37, N 10. P. 1773–1777.
 19. Freund I., Svartsman N., Freilikher V. Optical dislocation networks in highly random media // Opt. Commun. 1993. V. 101, N 3–4. P. 247–264.
 20. Maleev I.D., Palacios D.M., Marathay A.S., Swartzlander G.A., Jr. Spatial correlation vortices in partially coherent light: Theory // J. Opt. Soc. Am. B. 2004. V. 21. P. 1895–1900.
 21. Baranova N.B., Zel'dovich B.YA. Dislokatsii volnovogo fronta i nuli amplitudy // ZhETF. 1981. V. 80, N 5. P. 1789–1797.
 22. Zhuravlev V.A., Kobozev I.K., Kravtsov YU.A. Potoki energii v okrestnosti dislokatsij fazovogo polya volnovogo fronta // ZhETF. 1993. V. 104, iss. 5. P. 3769–3783.
 23. Allen L., Beijersbergen M.W., Spreeuw R., J.C., Woerdman J.P. Orbital angular momentum of light and the transformation of Laguerre–Gaussian laser modes // Phys. Rev. A. 1992. V. 45. P. 8185–8189.
 24. Gibson G., Courtial J., Padgett M. Vasnetsov M., Pas’ko V., Barnett Stephen M., Franke-Arnold S. Free-space information transfer using light beams carrying orbital angular momentum // Opt. Express. 2004. V. 12. P. 5448–5456.
 25. Yao A.M., Padgett M.J. Orbital angular momentum: Origins, behavior and applications // Adv. Opt. Photon. 2011. V. 3. P. 161–204.
 26. Twisted photons: Applications of Light with Orbital Angular Momentum / J.P. Torres, L. Torner (eds.). Weinheim: Wiley-VCH, 2011. 288 p.
 27. Bekshaev A., Soskin M., Vasnetsov M. Paraxial Light Beams with Angular Momentum // Nova Science. 2008.
 28. Willner A.E., Huang H., Yan Y., Ren Y., Ahmed N., Xie G., Bao C., Li L., Cao Y., Zhao Z., Wang J., Lavery M.P.J., Tur M., Ramachandran S., Molisch A.F., Ashrafi N., Ashrafi S. Optical communications using orbital angular momentum beams Advances // Opt. Photon. 2015. V. 7. P. 66–106.
 29. Aksenov V.P., Kolosov V.V., Tartakovskij V.A., Fortes B.V. Opticheskie vihri v neodnorodnyh sredah // Optika atmosf. i okeana. 1999. V. 12, N 10. P. 952–958.
 30. Aksenov V.P., Izmajlov I.V., Pojzner B.N., Tihomirova O.V. Volnovaya i luchevaya prostranstvennaya dinamika svetovogo polya pri rozhdenii, evolyutsii i annigilyatsii fazovyh dislokatsij // Optika i spektroskopiya. 2002. V. 92, N 3. P. 465–474.
 31. Aksenov V.P., Ustinov A.V. Posledejstvie opticheskih vihrej v protsesse prostranstvennoj evolyutsii «vihrevyh» lazernyh puchkov // Optika atmosf. i okeana. 2003. V. 16, N 8. P. 680–687.
 32. Kolosov V.V. Linii toka energii v okrestnosti dislokatsij trekhmernogo volnovogo polya // Optika atmosf. i okeana. 1996. V. 9, N 2. P. 1631–1638.
 33. Aksenov V.P., Banah V.A., Tihomirova O.V. Vizualizatsiya dislokatsij volnovogo fronta opticheskih spekl-polej // Optika atmosf. i okeana. 1997. V. 10, N 12. P. 1588–1592.
 34. Aksenov V.P., Banakh V.A., Tikhomirova O.V. Visualization of the phase singularities in wave-front sensors // Proc. SPIE. 1997. V. 3487. P. 117–122.
 35. Aksenov V.P., Banakh V.A., Tikhomirova O.V. Potential and vortex features of optical speckle field and visualization of wave-front singularities // Appl. Opt. 1998. V. 37, N 21. P. 4536–4540.
 36. Aksenov V.P., Kanev F.Yu., Pogutsa Ch.E. Prostranstvennaya kogerentnost', srednij naklon volnovogo fronta i srednij lokal'nyj volnovoj vektor lazernogo puchka Lagerra–Gaussa za sluchajnym fazovym ekranom // Optika atmosf. i okeana. 2010. V. 23, N 5. P. 383–391.
 37. Aksenov V.P., Pogutsa Ch.E. Optical Scully vortex and its spatial evolution // Appl. Opt. 2012. V. 51, N 10. P. C140–C143.
 38. Fried D.L., Vaughn J.L. Branch cuts in the phase function // Appl. Opt. 1992. V. 31, N 15. P. 2865–2882.
 39. Takajo H., Takahashi T. Least-squares phase estimation from the phase difference // J. Opt. Soc. Am. A. 1988. V. 5, N 3. P. 416–425.
 40. Takajo H., Takahashi T. Noniterative method for obtainning the exact solution for the normal equation in least-square phase estimation from the phase difference // J. Opt. Soc. Am. A. 1988. V. 5, N 11. P. 1818–1827.
 41. Aksenov V.P., Tikhomirova O.V. Theory of singular-phase reconstruction for optical speckle field in the turbulent atmosphere // J. Opt. Soc. Am. A. 2002. V. 19, N 2. P. 345–355.
 42. Starikov F.A., Aksenov V.P., Kanev F.Yu., Izmailov I.V., Kochemasov G.G., Kulikov S.M., Manachinsky A.N., Maslov N.V., Ogorodnikov A.V., Sukharev S.A. Wavefront reconstruction of an optical vortex by a Hartmann–Shack sensor // Opt. Lett. 2007. V. 32, N 16. P. 2291–2294.
 43. Starikov F.A., Kochemasov G.G., Koltygin M.O., Kulikov S.M., Manachinsky A.N., Maslov N.V., Sukharev S.A., Aksenov V.P., Izmailov I.V., Kanev F.Yu., Atuchin V.V., Soldatenkov I.S. Correction of vortex laser beam in a closed-loop adaptive system with bimorph mirror // Opt. Lett. 2009. V. 34, N 15. P. 2264–2267.
 44. Aksenov V.P., Izmailov I.V., Kanev F.Yu., Starikov F.A. Algorithms for the reconstruction of the singular wave front of laser radiation: Analysis and improvement of accuracy // Quant. Electron. 2008. V. 38, N 7. P. 673–677.
 45. Aksenov V.P., Izmailov I.V., Kanev F.Yu., Kuksenok D.S. Registration of vortex beam parameters in a turbulent atmosphere // J. Opt. 2013. V. 15. P. 044008.
 46. Aksenov V.P., Izmajlov I.V., Kanev F.Yu., Pojzner B.N. Opredelenie topologicheskogo zaryada opticheskogo vihrya po izmereniyam intensivnosti signala na vyhode interferometra: printsipy i modelirovanie // Optika atmosf. i okeana. 2010. V. 23, N 11. P. 1036–1041.
 47. Aksenov V.P., Izmailov I.V., Kanev F.Yu., Poizner B.N. Optical vortex detector as a basis for a data transfer system: Operational principle, model, and simulation of the influence of Turbulence and Noise // Opt. Commun. 2012. V. 285, iss. 6. P. 905–928.
 48. Aksenov V.P., Pogutsa Ch.E. Increase in laser beam resistance to random inhomogeneities of atmospheric permittivity with an optical vortex included in the beam structure // Appl. Opt. 2012. V. 51, N 30. P. 7262–7267.
 49. Aksenov V.P., Pogutsa Ch.E. Vliyanie opticheskogo vihrya na sluchajnye smeshcheniya lagerr-gaussova lazernogo puchka, rasprostranyayushchegosya v turbulentnoj atmosfere // Optika atmosf. i okeana. 2012. V. 25, N 7. P. 561–565.
 50. Aksenov V.P., Kolosov V.V., Pogutsa C.E. The influence of the vortex phase on the random wandering of a Laguerre–Gaussian beam propagating in a turbulent atmosphere: A numerical experiment // J. Opt. 2013. V. 15. P. 044007.
 51. Aksenov V.P., Kolosov V.V., Pogutsa C.E. Random wandering of laser beams with orbital angular momentum during propagation through atmospheric turbulence // Appl. Opt. 2014. V. 53, N 17. P. 3607–3614.
 52. Aksenov V.P., Kolosov V.V. Scintillations of optical vortex in randomly inhomogeneous medium // Photon. Res. 2015. V. 3, N 2. P. 44–47.
 53. Aksenov V.P., Dudorov V.V., Kolosov V.V. Raspredelenie veroyatnostej sil'nyh fluktuatsij intensivnosti vihrevyh lazernyh puchkov v turbulentnoj atmosfere // Optika atmosf. i okeana. 2018. V. 31, N 5. P. 349–354.
 54. Aksenov V.P., Kolosov V.V. Probability density of field and intensity fluctuations of structured light in a turbulent atmosphere // J. Opt. 2019. V. 21, N 3. P. 035605.
 55. Aksenov V.P., Dudorov V.V., Kolosov V.V. Osobennosti vihrevyh puchkov, sformirovannyh matritsej volokonnyh lazerov, i ih rasprostranenie v turbulentnoj atmosfere // Kvant. elektron. 2016. V. 46, N 8. P. 726–732.
 56. Aksenov V.P., Dudorov V.V., Kolosov V.V. Probability distribution of intensity fluctuations of vortex laser beams in the turbulent atmosphere. [Electronic resource] URL: http://arxiv.org/abs/1802.03172 (last access: 17.05.2019).
 57. Aksenov V.P., Dudorov V.V., Kolosov V.V. Statistical characteristics of common and synthesized vortex beams in a turbulent atmosphere // Proc. SPIE. 2016. V. 10035.
 58. Aksenov V. P., Dudorov V.V., Kolosov V. V., Venedictov V. Yu. Probability distribution of intensity fluctuations of arbitrary-type laser beams in the turbulent atmosphere// Optics Express. 2019.
 59. Berry M. Paraxial beams of spinning light // International Conference on Singular Optics, Soskin M.S., ed., Proc. SPIE. 1998. 3487, P. 6–11.
 60. Aksenov V.P., Pogutsa Ch.E. Fluktuatsii orbital'nogo uglovogo momenta lazernogo puchka, nesushchego opticheskij vihr', v turbulentnoj atmosfere // Kvant. elektron. 2008. V. 38, N 4. P. 343–348.
 61. Aksenov V.P., Pogutsa Ch.E. Statisticheskie harakteristiki orbital'nogo uglovogo momenta lazernogo puchka v turbulentnoj atmosfere: dva podhoda k opisaniyu // XVII Mezhdunarodnyj simpozium «Optika atmosfery i okeana. Fizika atmosfery». Trudy. Tomsk: IAO SO RAN, 2011. P. B200–B202.
 62. Aksenov V.P., Pogutsa Ch.E. Variance of weak fluctuations of orbital angular momentum of Gaussian laser beam induced by atmospheric turbulence // Imag. Syst. Appl., Paper# JTu4A.30. 2014.
 63. Aksenov V.P., Kolosov V.V., Filimonov G.A., Pogutsa C.E. Orbital angular momentum of a laser beam in a turbulent medium: Preservation of the average value and variance of fluctuations // J. Opt. 2016. V. 18. P. 054013.
 64. Charnotskii M. Transverse linear and orbital angular momenta of beam waves and propagation in random media // J. Opt. 2018. V. 20. P. 025602.
 65. Aksenov V.P., Dudorov V.V., Filimonov G.A., Kolosov V.V., Venediktov V.Yu. Vortex beams with zero orbital angular momentum and non-zero topological charge // Opt. Laser Technol. 2018. V. 104. P. 159–163.