Vol. 35, issue 05, article # 2

Bаbushkin P. A., Matvienko G. G., Oshlakov V. K. Quantitative spectral analysis by femtosecond pulse laser-induced breakdown spectroscopy. // Optika Atmosfery i Okeana. 2022. V. 35. No. 05. P. 356–360. DOI: 10.15372/AOO20220502 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The results of analysis of aerosol of an aqueous solution of NaCl by femtosecond-pulse laser-induced breakdown spectroscopy (FS-LIBS) are considered. The results of estimating the impurity (Na) concentration by the analytical pair method using the additive method are presented. The radiation of the atomic nitrogen ion N+ at a wavelength of 500.515 nm from atmospheric nitrogen molecules in the filamentation region was taken as the internal standard line. A possibility of estimating the concentration of the both desired substances, the radiation of which is recorded, and the compound containing it is shown. The results are of interest for the development of femtosecond lidar sensing methods.

Keywords:

femtosecond, sounding, plasma, spectral analysis, LIBS, FS-LIBS

References:

1. Mezheris R. Lazernoe distantsionnoe zondirovanie. M.: Mir, 1987. 550 p.
2. Zuev V.E., Zemlyanov A.A., Kopytin Yu.D. Nelinejnaya optika atmosfery. L.: Gidrometeoizdat, 1989. 256 p.
3. Kopytin Yu.D., Sorokin Yu.M., Skripkin A.M., Belov N.P., Bukatyj V.I. Opticheskij razryad v aerozolyah. Novosibirsk: Nauka, 1990. 159 p.
4. Spektrohimicheskij lidar: Pat. 864966. SSSR. G 01 N 21/00. Godlevskij A.P., Kopytin Yu.D., Nosov V.V., Zhukov A.F. Gospatent SSSR. un-t. N 2921579/25; Zayavl. 30.04.80. Byul. N 5.
5. Martin F., Mawassi R., Vidal F., Gallimberti I., Comtois D., Pépin H., Kieffer J.C., Mercure H.P. Spectroscopic study of ultrashort pulse laser-breakdown plasmas in air // Appl. Spectros. 2002. V. 56, N 11. P. 1444–1452.
6. Afonasenko A.V., Iglakova A.N., Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Prokop'ev V.E. Laboratornye i lidarnye izmereniya spektral'nyh harakteristik list'ev berezy v razlichnye periody vegetatsii // Optika atmosf. i okeana. 2012. V. 25, N 3. P. 237–243.
7. Iglakova A.N., Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Prokop'ev V.E., Timofeev V.I. Molekulyarnyj i mikroelementnyj distantsionnyj analiz list'ev zelenyh rastenij // Optika atmosf. i okeana. 2013. V. 26, N 11. P. 969–973.
8. Labutin T.A., Lednev V.N., Ilyin A.A., Popov A.M. Femtosecond laser-induced breakdown spectroscopy // J. Anal. At. Spectrom. 2016. V. 31, N 1. P. 90–118.
9. Apeksimov D.V., Babushkin P.A., Geinz Yu.E., Zemlyanov A.A., Kabanov A.M., Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Petrov A.V., Ryabtsev V.M. Issledovaniya emissionnogo svecheniya tverdogo veshchestva i antropogennyh aerozolej v pole moshchnogo femtosekundnogo lazernogo izlucheniya pri ego samofokusirovke v vozduhe dlya tselej distantsionnogo zondirovaniya atmosfery // Optika atmosf. i okeana. 2020. V. 33, N 9. P. 698–704; Apeksimov D.V., Babushkin P.A., Geinz Yu.E., Zemlyanov A.A., Kabanov A.M., Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Petrov A.V., Ryabtsev V.M. Study of the emission glow of solids and anthropogenic aerosols in the field of high-power femtosecond laser radiation during self-focusing in air for remote sensing of the atmosphere // Atmos. Ocean. Opt. 2021. V. 34, N 1. P. 6–13.
10. Babushkin P.A., Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Suhanov A.Ya. Eksperimental'noe opredelenie razmerov aerozol'nyh chastits s ispol'zovaniem izlucheniya superkontinuuma i otsenka diagrammy napravlennosti izlucheniya iz oblasti filamentatsii femtosekundnyh impul'sov // Izv. vuzov. Radiofiz. 2022. (Prinyata v pechat').
11. Babushkin P.A., Matvienko G.G., Oshlakov V.K. Opredelenie elementnogo sostava aerozolya metodom spektroskopii lazerno-indutsirovannogo proboya femtosekundnymi impul'sami // Optika atmosf. i okeana. 2021. V. 34, N 10. P. 759–764; Babushkin P.A., Matvienko G.G., Oshlakov V.K. Determination of the elemental composition of aerosol by femtosecond laser-induced breakdown spectroscopy // Atmos. Ocean. Opt. 2022. V. 35, N 1. P. 19–26.
12.  Rajzer Yu.P. Lazernaya iskra i rasprostranenie razryadov. M.: Nauka, 1974. 308 p.
13. Ahmanov S.A., Vyslouh V.A., Chirkin A.S. Optika femtosekundnyh lazernyh impul'sov. M.: Nauka, 1988. 312 p.
14. NIST [Electronic resourse]. URL: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database (last access: 5.04.2022).
15. Prokop'ev V.E., Ivanov N.G., Krivonosenko D.A., Losev V.F. Issledovanie elementarnyh fizicheskih protsessov v plazme oblastej filamentatsii i opticheskogo proboya pri rasprostranenii FS-lazernogo impul'sa s dlinoj volny 950 nm v vozduhe atmosfernogo davleniya // Izv. vuzov. 2013. V. 56, N 11. P. 60–65.
16. Glinka N.L. Obshchaya himiya. M.: Himiya, 1967. 688 p.
17. Akimov A.I., Lebedeva V.V., Levshin L.V. Praktikum po spektroskopii. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1976. 310 p.
18. Babushkin A.A., Bazhulin P.A., Korolev F.A. Metody spektral'nogo analiza. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1962. 489 p.