Vol. 35, issue 10, article # 10

Mankovsky V. I. Spectral variability of light scattering phase function in Lake Baikal waters. // Optika Atmosfery i Okeana. 2022. V. 35. No. 10. P. 868–870. DOI: 10.15372/AOO20221010 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

Data on the spectral variability of the coefficient of asymmetry of the light scattering phase function in the water of Lake Baikal obtained by Tarashchansky B.A. et al. in the work “Methods and Results of Monitoring the Optical Characteristics of the Water Environment of the Baikal Neutrino Telescope, Carried out by a Stationary Deep-Sea Device ASP-15” are analyzed. It is shown that these data contradict the theoretical and experimental results. The model calculation of the spectral variability of the coefficient of asymmetry of the light scattering phase function in the waters of Lake Baikal has been performed.

Keywords:

light scattering phase function, asymmetry coefficient, particle scattering, molecular scattering, wavelength, spectral variability

References:

1. Shifrin K.S. Gidroopticheskie harakteristiki // Vvedenie v optiku okeana. L.: Gidrometeoizdat, 1983. P 10–11.
2. Man'kovskij V.I. Spektral'naya izmenchivost' indikatris rasseyaniya sveta morskoj vodoj // Okeanologiya. 1984. V. 24, iss. 1. P. 63–69.
3. Tarashchanskij B.A., Kohanenko G.P., Mirgazov R.R., Ryabov E.V., Yagunov A.S. Metody i rezul'taty moni-toringa opticheskih harakteristik vodnoj sredy bajkal'skogo nejtrinnogo teleskopa, osushchestvlyaemogo statsionarnym glubokovodnym priborom ASR-15 // Optika atmosf. i okeana. 2010. V. 23, N 9. P. 793–802; Tarashchanskii B.A., Kokhanenko G.P., Mirgazov R.R., Ryabov E.V., Yagunov A.S. Monitoring of optical properties of water near the Baikal Neutrino Telescope with the use of a submerged device ASP-15: Methods and results // Atmos. Ocean. Opt. 2011. V. 24, N 2. P. 188–197.
4. Morel A. Optical properties of pure water and pure sea water // Optical Aspects of Oceanography / N. Jerlov, E. Steemann Nielsen (eds.). New Jork: Academic Press, 1974. P. 1–24.
5. Shybanov E.B. Effect of finely divided admixtures on the scattering of light in “pure” filtered water // Phys. Oceanography. 2008. V. 18, N 2. P. 86–95.
6. Kopelevich O.V. Eksperimental'nye dannye ob opticheskih svojstvah morskoj vody // Fizicheskaya optika okeana. L.: Nauka, 1983. Табл. 7.3. P. 168.
7. Dawson L.H., Hulburt E.O. The scattering of light by water // J. Opt. Soc. Am. 1937. V. 27. Р. 199–201.
8. Kopelevich O.V., Shifrin K.S. Sovremennye predstavleniya ob opticheskih svojstvah morskoj vody // Optika atmosf. i okeana. M.: Nauka, 1981. P. 4–55.
9. Man'kovskij V.I. Harakteristiki indikatris rasseyanii sveta v vodah ozera Bajkal // Avtomatizatsiya nauchnyh issledovanij i svetovoj rezhim vodoemov. Novosibirsk: Nauka, 1984. P. 125–137.
10. Shifrin K.S. Opticheskie konstanty chistoj vody // Vvedenie v optiku okeana. L.: Gidrometeoizdat, 1983. P. 66.