Vol. 35, issue 11, article # 10

Zagnitko A. V., Zaretsky N. P., Menshikov L. I., Menshikov P. L. On the applicability of the Beer-Lambert-Bouguer law for estimating the absorption coefficient of light rays in a cloud of dispersed liquid. // Optika Atmosfery i Okeana. 2022. V. 35. No. 11. P. 944–947. DOI: 10.15372/AOO20221110 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The conditions for applicability of the Bouguer-Lambert-Beer law for aerosol clouds with particles much larger than the photon wavelength are derived in the form of an analytical formula. The corrections to this law due to diffraction scattering and the geometry of a measuring device are estimated. The resulting formula is useful for processing single experiments that cannot be repeated for some reason.

Keywords:

light scattering, optical density, scattering phase function, aerosol, absorption coefficient, Bouguer–Lambert–Beer law, geometrical optics, mean free path, diffraction

References:

 1. Born M., Vol'f E. Osnovy optiki. M.: Nauka, 1973. 723 p.
 2. Van de Hyulst G. Rasseyanie sveta malymi chastitsami. M.: Inostrannaya literatura, 1961. 537 p.
 3. Sivuhin D.V. Obshchij kurs fiziki. Optika. M.: Nauka, 1980. 751 p.
 4. Chandrasekar S. Perenos luchistoj energii. M.: Inostrannaya literatura, 1953. 432 p.
 5. Zuev V.E., Kabanov M.V. Optika atmosfernogo aerozolya. L.: Gidrometeoizdat, 1987. 255 p.
 6. Zuev V.E. Rasprostranenie lazernogo izlucheniya v atmosfere. M.: Radio i svyaz', 1970. 226 p.
 7. Rozenberg G.V. Luch sveta (K teorii svetovogo polya) // Uspekhi fiz. nauk. 1977. V. 121, N 1. P. 97–138.
 8. Ivanov A.P. Optika rasseivayushchih sred. Minsk: Nauka i tekhnika, 1969. 592 p.
 9. Mie G. Beitrage zur Optik truber Medien, speziell kolloidaler Metallosungen // Ann. Phys. 1908. V. 330. P. 377–445.
 10. Shifrin K.S. Rasseyanie sveta v mutnoj srede. M.; L.: GIZTTL, 1951. 288 p.
 11. Donchenko V.A., Kabanov M.V., Samohvalov I.V. Otrazhenie uzkih svetovyh puchkov rasseivayushchej sredoj // Izv. vuzov SSSR. Fizika. 1974. V. 4. P. 95–100.
 12. Zagnit'ko A.V., Matsukov I.D., Fedin D.Yu., Vel'makin S.M. Lazernyj analizator skorosti aerozol'nyh chastits // PTE. 2019. V. 4. P. 158–159.