Vol. 35, issue 12, article # 4

Bulygin A. D., Petrov A. V. Investigation of nonlinear propagation of powerful femtosecond laser radiation through aerosol. // Optika Atmosfery i Okeana. 2022. V. 35. No. 12. P. 993–998. DOI: 10.15372/AOO20221204 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

The paper considers the propagation of high-power femtosecond laser radiation through aerosol. The propagation of high-power femtosecond laser radiation is simulated with flat phase screens that simulate the passage of radiation through an aerosol layer, which has effective optical parameters corresponding to different intensities during nonlinear interaction. In the course of experimental studies, the effect of aerosol on the position and length of the filamentation domain and the number of filaments was shown. With a decrease in the concentration of aerosol particles in the air in front of the filamentation domain, the filamentation domain approaches and its length increases to the same size as without aerosol, and the number of filaments also increases.

Keywords:

femtosecond laser pulse, filamentation, aerosol, phase screen, Helmholtz equation

References:

 1. Golik S.S., Lisitsa V.V., Major A.Yu., Tolstonogova Yu.S., Babij M.Yu., Nagornyj I.G. Razrabotka metodov lidarnogo zondirovaniya atmosfery femtosekundnymi impul'sami, // Mezhdunar. nauch.-issled. zhurn. 2018. V. 75, N 9. P. 12–16.
 2. Jing L. Application of laser remote sensing technology and super continuous spectrum laser // E3S Web Conf., 2020. V. 165, N 03002. P. 1–5. DOI: 10.1051/ e3sconf/202016503002.
 3. Alyami H.M., Becerra V.M., Hadjiloucas S. New opportunities for secure communication networks using shaped femtosecond laser pulses inducing filamentation processes in the atmosphere // J. Phys. Conf. Ser. 2013. V. 472. 012009 P. 1–6. DOI: 10.1088/1742-6596/ 472/1/012009.
 4. Li J., Zhang H., Doerr D., Alexander D.R. Optical communications with femtosecond lasers // Proc. SPIE.  2006. V. 6399. P. 639908-1–639908-1. DOI: 10.1117/12. 690618.
 5. Alexander D., Rohlfs M.L. Optical communications by frequency content of femtosecondlaser pulses // Faculty Publications from the Department of Electrical and Computer Engineering. 2003. URL: https://digitalcommons.unl.edu/electricalengineeringfacpub/518 (last access: 28.06.2022).
 6. Zemlyanov A.A., Gejnts Yu.E. Porogi opticheskogo proboya prozrachnoj mikrochastitsy v nano-, piko- i femtosekundnom diapazonah dlitel'nostej lazernyhimpul'sov // Optika atmosf. i okeana. 2004. V. 17, N 4. P. 306–311.
 7. Kurilov M.V., Uryupin D.S., Mazhorov A.V., Gorguts S.R., Volkov R.V., Kosarev O.G., Savel'ev A.B. Issledovanie transformatsii spektra femtosekundnogo lazernogo izlucheniya pri ego filamentatsii v gazovoj srede // Opt. i spektroskop. V. 107. P. 459–465. DOI: 10.1134/S0030400X09090203.
 8. Kasparian J., Rodriguez M., Mejean G., Yu J., Salmon E., Wille H., Bourayou R., Frey S., Andre Y.-B., Mysyrowicz A., Sauerbrey R., Wolf J.-P., Woste L. White-light filaments for atmospheric analysis // Science. 2003. V. 301, N 61. P. 61–64.
 9. Apeksimov D.V., Bukin O.A., Bykova E.E., Geints Yu.E., Golik S.S., Zemlyanov A.A., Zemlyanov Al.A., Ilyin A.A., Kabanov A.M., Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Sokolova E.B. Vzaimodejstvie gigavattnyh lazernyh impul'sov s zhidkimi sredami. CHast' 1. Vzryvnoe vskipanie krupnyh izolirovannyh vodnyh kapel' // Optika atmosf. i okeana. 2010. V. 23, N 7. P. 536–542; Apeksimov D.V., Bukin O.A., Bykova E.E., Geints Yu.E., Golik S.S., Zemlyanov A.A., Zemlyanov Al.A., Ilyin A.A., Kabanov A.M., Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Sokolova E.B. Interaction between gigawatt laser pulses and liquid media: Part 1. Explosive boiling of large individual water droplets // Atmos. Ocean. Opt. 2010. V. 23, N 6. P. 448–454.
 10. Lindinger A., Hagen J., Socaciu L.D., Bernhardt T.M., Woste L., Duft D., Leisner T. Time-resolved explosion dynamics of H2O droplets induced by femtosecond laser pulses // Appl. Opt. 2004. V. 43, N 27. P. 5263–5269.
 11. Courvoisier F., Boutou V., Favre C., Hill S.C., Wolf J.-P. Plasma formation dynamics within a water microdroplet on femtosecond time scales // Opt. Lett. 2003. V. 28, N 3. P. 206–208.
 12. Favre C., Boutou V., Hill S.C., Zimmer W., Krenz M., Lambrecht H., Yu J., Chang R.K., Woeste L., Wolf J.-P. White-light nanosource with directional emission // Phys. Rev. Lett. 2002. V. 89, N 3. 4 p.
 13. Courvoisier F., Boutou V., Kasparian J., Salmon E., Méjean G., Yu J., Wolf J.-P. Ultraintense light filaments transmitted through clouds // Appl. Phys. Lett. 2003. V. 83, N 2 P. 213–215.
 14. Efimenko E.S., Malkov Yu.A., Murzanev A.A., Stepanov A.N. Scattering of intense femtosecond laser radiation at water aerosol in backward direction // Appl. Phys. B. 2015. V121, N 4. P. 483488.
 15. Zemlyanov A.A., Geints Yu.E. Filamentation length of ultrashort laser pulse in the presence of aerosol layer // Opt. Commun. 2005. V. 258, N 1–3. P. 161–166.
 16.  Skupin S., Bergé L., Peschel U., Lederer F.L. Interaction of femtosecond light filaments with obscurants in aerosols // Phys. Rev. Lett. 2004. V. 93, N 2. P. 023901(1–4).
 17. Silaeva E.P., Shlenov S.A., Kandidov V.P. Multifilamentation of high-power femtosecond laser pulse in turbulent atmosphere with aerosol // Appl. Phys. B. 2010. V. 101. P. 393–401.
 18. Fedotov I.V., Fedotov A.B., Zhohov P.A., Lanin A.A., Savin A.D., Zheltikov A.M. Parametricheskoe preobrazovanie i aktivnoe formirovanie spektra izlucheniya superkontinuuma v pole intensivnyh femtosekundnyh lazernyh impul'sov // Pis'ma v ZhETF. 2008. V. 88, N 3. P. 185–188.
 19. Petrov A.V., Babushkin P.A., Bulygin A.D. Kuchinskaya O.I., Minina O.V., Formation of the scattering phase function in the interaction of ultrashort laser pulses with a drop in a nonlinear mode // 7th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE) 2020. P. 989–992.
 20. Милицин В.О., Кузьминский Л.С., Кандидов В.П. Стратифицированная модель распространения мощного фемтосекундного лазерного излучения в атмосферном аэрозоле // Optika atmosf. i okeana. 2005. V. 18, N 10. P. 880–886.
 21. Kandidov V.P., Militsin V.O. Formirovanie mnozhestva filamentov v moshchnom femtosekundnom lazernom impul'se v usloviyah dozhdya // Optika atmosf. i okeana. 2006. V. 19, N 9. P. 765–772.
 22. Silaeva E.P., Kandidov V.P. Perenos filamenta moshchnogo femtosekundnogo impul'sa v sloe aerozolya // Optika atmosf. i okeana. 2009. V. 22, N 2. P. 132–140; Silaeva E.P., Kandidov V.P. Propagation of a filament created by a strong femtosecond pulse through a layer of aerosol // Atmos. Ocean. Opt. 2009. V. 22, N 1. P. 26–34.
 23. Bulygin A.D., Zemlyanov A.A. Variatsionnaya formulirovka uravneniya SHredingera s nestatsionarnoj nelinejnost'yu i ego integraly dvizheniya // Differentsial'nye uravneniya. 2018. V. 54, N 10. P. 1420–1424.
 24. Solimeno S., Krozin'yani B., di Porto P. Difraktsiya i volnovodnoe rasprostranenie opticheskogo izlucheniya: Per. s angl. M.: Mir, 1989. 664 p.
 25. Kudryashova O.B., Korovina N.V., Antonnikova A.A., Vorozhtsov B.I. Vliyanie fiziko-himicheskih svojstv raspylyaemogo veshchestva na evolyutsiyu melkodispersnogo aerozolya // Polzunov. vestn. 2013. N 3. P. 114–117.
 26. Antal T., Droz M., Györgyi G., Racz Z. 1/f noise and extreme value statistics // Phys. Rev. Lett. 2001. V. 87, N 21. P. 240601. DOI: 10.17877/DE290R-11566.