Vol. 27, issue 04, article # 13

Lomaev M. I., Panchenko A. N., Panchenko N. F. Spectral parameters of non-chain HF(DF) laser radiation pumped by volume discharge. // Optika Atmosfery i Okeana. 2014. V. 27. No. 04. P. 341-345 [in Russian].
Copy the reference to clipboard
Abstract:

Spectral parameters of non-chain chemical laser on mixtures of hydrogen and deuterium with SF6 pumped by a discharge with UV illumination from generator with inductive energy storage and by a diffuse discharge formed in a non-uniform electric field due to preionization by run-away electrons (REP DD) are compared. It is shown that high uniformity of volume discharges formed in the active laser medium allows the increase in the number of laser lines. Therewith intense cascade transitions appear in the laser spectra and lasing efficiency on HF (λ = 2.8÷3.2 mm) and DF molecules (3.8÷ 4.2 mm) reaches its ultimate value. It is shown that the volume discharge initiated by run-away electrons (REP DD) in gas mixtures with SF6 is an efficient pumping method of lasers on HF(DF) molecules.

Keywords:

non-chain chemical lasers, homogeneous volume discharge, radiation spectra

References:

1. Bashkin A.S., Igoshin V.I., Oraevskij A.N., Shheglov V.A. Himicheskie lazery. M.: Nauka, 1982. 400 p.
2. Zuev V.V., Zuev V.E. Lazernyj jekologicheskij monitoring gazovyh komponent atmosfery. M.: Nauka, 1992. 189 p.
3. Gordon E.B., Matjushenko V.I., Nadhin A.I., Sizov V.D., Sulemenkov I.V. Upravlenie spektral'nym sostavom izluchenija moshhnogo impul'snogo himicheskogo HF-lazera // Him. fiz. 1993. V. 12, N 10. P. 1359–1363.
4. Baranov V.Ju., Vysikajlo F.I., Dem'janov A.V., Maljuta D.D., Tolstov V.F. Parametricheskie issledovanija impul'snogo necepnogo HF-lazera // Kvant. jelektron. 1984. V. 11, N 6. P. 1173–1178.
5. Agroskin V.Ja., Vasil'ev G.K., Gur'ev V.I. Mnogokanal'naja optiko-akusticheskaja spektroskopija atmosfery na linijah izluchenija ftorvodorodnogo lazera // Optika atmosf. i okeana. 1994. V. 7, N 10. P. 1344–1348.
6. Agroskin V.Y., Bravy B.G., Chernyshev Y.A., Kashtanov S.A., Kirianov V.I., Makarov E.F., Papin V.G., Sotnichenko S.A., Vasiliev G.K. Aerosol sounding with a lidar system based on a DF-laser // Appl. Phys. B. 2005. V. 81, N 8. ла. 1149–1154.
7. Krekov G.M., Matvienko G.G. Razvitie lazernyh tehnologij v probleme distancionnogo zondirovanija atmosfery // Optika atmosf. i okeana. 2010. V. 23, N 10. P. 835–844.
8. Panchenko A.N., Tarasenko V.F. Moshhnye jelektrorazrjadnye lazery na plotnyh gazah s nakachkoj ot generatorov s poluprovodnikovymi preryvateljami toka // Optika atmosf. i okeana. 2010. V. 23, N 10. P. 865–872.
9. Panchenko A.N., Tarasenko V.F. Efficient gas lasers pumped by double-discharge circuits with semiconductor opening switch // Progress in Quantum Electron. 2012. V. 36, N 1. P. 143–193.
10. Lomaev M.I., Sorokin D.A., Tarasenko V.F. Izluchenie v VUF-oblasti spektra binarnyh smesej argona i gelija s ksenonom pri diffuznom nanosekundnom razrjade v neodnorodnom jelektricheskom pole // Optika atmosf. i okeana. 2012. V. 25, N 3. P. 226–229.
11. Panchenko A.N., Panchenko N.A., Lomaev M.I., Tarasenko V.F. Lazery UF-, vidimogo i IK-diapazonov s nakachkoj diffuznym razrjadom, formiruemym ubegajushhimi jelektronami // Optika atmosf. i okeana. 2013. V. 26, N 10. P. 857–860.
12. Himicheskie lazery / Pod red. R. Grossa, Dzh. Botta. M.: Mir, 1980. 583 p.
13. Erofeev M.V., Orlovskij V.M., Skakun V.S., Sosnin Je.A., Tarasenko V.F. Jenergeticheskie, vremennye i spektral'nye harakteristiki necepnogo HF-lazera s nakachkoj planarnym puchkom jelektronov i razrjadom, iniciirovannym puchkom jelektronov // Optika atmosf. i okeana. 2000. V. 13, N 3. P. 232–235.